Skip to main content

Jūnijs noslēdzies ar budžeta pārpalikumu

Valsts budžeta ieņēmumi šā gada pirmajos sešos mēnešos bijuši 1,890 miljardi latu, izdevumi – 2,164 miljardi latu, tādējādi valsts budžetā veidojies 274,8 miljonus latu liels finansiālais deficīts, liecina Valsts kases operatīvie dati par budžeta izpildi janvārī – jūnijā.

Valsts budžeta kopējie ieņēmumi jūnijā (392,9 miljoni latu) šajā gadā pirmo reizi bijuši lielāki par izdevumiem (371,3 miljoni latu), tādējādi jūnijā izveidojies 21,6 miljonu latu pārpalikums.

Arī valsts pamatbudžetā jūnijā izveidojusies pārpalikums – 31,4 miljoni latu apmērā, kur ieņēmumi bijuši 287,2 miljoni latu, bet izdevumi – 255,8 miljoni latu. Savukārt sociālajā budžetā ieņēmumi bijuši 105,7 miljoni latu, bet izdevumi – 115,5 miljoni, līdz ar to deficīts – 9,9 miljonu latu apmērā.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi gada pirmajos sešos mēnešos bijuši 1,298 miljardi latu, izdevumi – 1,470 miljardi latu, deficīts – 172,8 miljoni latu. Valsts speciālā (sociālā) budžeta ieņēmumi pirmajos sešos mēnešos bijuši 592,5 miljoni latu, izdevumi – 694,5 miljoni latu, deficīts – 102,0 miljoni latu.

Kopumā nodokļu ieņēmumu plāna izpilde 2011. gada jūnijā un sešos mēnešos ir vērtējama kā pozitīva. Nodokļu ieņēmumi (ieskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā) 2011. gada sešos mēnešos iekasēti 1,86 miljardu latu apmērā, kas pārsniedz plānotos ieņēmumus par 2,4% jeb 43,9 miljoniem latu, un nodokļu ieņēmumu plāna pārpildei ir tendence pieaugt.

Galvenās nodokļu ieņēmumu plāna pārpildes šā gada 6 mēnešos novērojamas uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumos (136,7% pret 6 mēnešu plānu) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos (105,1% pret 6 mēnešu plānu).

Ieņēmumi no pievienotās vērtības nodokļa sešos mēnešos ir 443,4 miljoni latu (99,4% pret 6 mēnešu plānu), ieņēmumi no akcīzes nodokļa – 218,4 miljoni latu (98,6% pret 6 mēnešu plānu).

Sociālās apdrošināšanas iemaksas 2011. gada 6 mēnešos (ieskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā) iekasētas 609,6 miljonu latu apmērā, kas ir 100,2% pret 6 mēnešos plānoto.

Šā gada jūnijā kopējie nodokļu ieņēmumi bija 322,7 miljoni latu, kas ir par 10,1 miljonu latu jeb 3,2% vairāk nekā plānots jūnijā. Galvenās nodokļu ieņēmumu plāna pārpildes bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (par 5,1 miljonu latu jeb 8,1%), uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumiem (par 3,4 miljoniem latu jeb 56,1%) un pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumiem (par 2,8 miljoniem latu jeb 3,4%).

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

Dalies ar ziņu