Skip to main content

Juridiskā komisija noslēdz darbu pie izmaiņām Saeimas kārtības rullī

Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 7.oktobrī, izskatīšanai Saeimā atbalstīja grozījumus Saeimas kārtības rullī, paredzot virkni izmaiņu parlamenta darbu regulējošajā likumā.

Likumprojekts paredz iespēju piemērot bargākas sankcijas par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem. Par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem Saeima varēs liegt deputātam runāt Saeimas sēdēs vai arī izslēgt no Saeimas sēdēm, attiecīgi izdarot ieturējumus no mēnešalgas 20 procentu apmērā par katru neapmeklēto sēdi. Pēc ieturējumu atvilkšanas deputātam jāsaņem vismaz minimālā mēnešalga.

Saeimas kārtības ruļļa grozījumi tika izstrādāti, ņemot vērā kolektīvo iesniegumu „Atbildība par Saeimas deputāta zvēresta laušanu”, ko parakstījuši 13 854 pilsoņi. Tas paredzēja Saeimai tiesības lemt par deputāta izslēgšanu no Saeimas sastāva, ja būtiski pārkāpts deputāta svinīgais solījums, informē Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne.

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja norāda – redzot sabiedrības sašutumu par gadījumiem, kad atsevišķi deputāti saņem pārkāpumam neadekvātu sodu, komisija ir paredzējusi plašākas iespējas adekvāti reaģēt – līdz pat iespējai liegt deputātam piedalīties sešās Saeimas sēdēs, attiecīgi būtiski samazinot atalgojumu.

Patlaban par deputāta ētikas kodeksa pārkāpumiem deputātam var izteikt mutvārdu brīdinājumu, izteikt rakstveida brīdinājumu vai arī izteikt rakstveida brīdinājumu, paziņojot par to Saeimas sēdē un publicējot komisijas lēmumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Tāpat grozījumi Saeimas kārtības rullī paredz izveidot Ilgtspējīgas attīstības komisiju. Plānots, ka tā pārraudzīs Nacionālā attīstības plāna un Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ieviešanu, kā arī uzraudzīs šo plānošanas dokumentu pārskatīšanu. Tāpat plānots, ka jaunā komisija, sniedzot savus atzinumus un priekšlikumus, līdzdarbosies citu stratēģisku un starpnozaru plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī konceptuālu jautājumu risināšanā.

Grozījumi paredz arī pienākumu Valsts kontrolei reizi gadā nākt klajā ar rakstveida ziņojumu Saeimai par Valsts kontroles darbu un ziņot par paveikto Saeimas sēdē.

Komisija trešajā lasījumā likumprojektu papildinājusi ar procedūru vidēja termiņa budžeta ietvara izskatīšanai parlamentā, jo iepriekš šāda kārtība kārtības rullī nav bijusi nostiprināta.

Tāpat deputāti šodien atbalstīja priekšlikumu Sabiedrības saliedētības komisiju pārdēvēt par Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisiju, tādējādi nosaukumā precīzāk atspoguļojot komisijas darbā aptverto jautājumu loku.

Savukārt Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā strādās pa diviem deputātiem no katras frakcijas. Patlaban kārtības rullis nosaka, ka darbam šajā komisijā ievēlē pa vienam deputātam no katras frakcijas.

Grozījumi Saeimas kārtības rullī trešajā galīgajā lasījumā vēl jāvērtē parlamentā.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

Dalies ar ziņu