Skip to main content

Jūrmalnieki iepazīst Jelgavas pieredzi sociālo māju apsaimniekošanā

2012. gada 12. jūnijā partijas VIENOTĪBA Jūrmalas nodaļas valdes locekle, Sociālās palīdzības komisijas vadītāja Karina Palkova, Labklājības pārvaldes vadītāja un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja, apmeklēja Jelgavas pilsētas domi, lai iepazītos ar Jelgavas pašvaldības pieredzi sociālo dzīvokļu piešķiršanā un to uzturēšanā.

Darba sanāksmē Jūrmalas pārstāvji tikās ar Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieku Aigaru Rubli, kā arī apmeklēja sociālās mājas, pašvaldības īres namu, nevalstisko organizāciju centru, dienas centru personām ar psihiskām saslimšanām, nakts patversmi un grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Ir jāatzīmē, ka darba brauciens bija ārkārtīgi lietderīgs. Tas ir devis iespēju atrast problēmjautājumus sociālās palīdzības sniegšanas sistēmā Jūrmalā, kā arī rast idejas šo problēmjautājumu risinājumam. Jūrmalā ir daudz pabalstu maznodrošinātam personām, taču tajā pat laikā pastāv milzīgi šķēršļi maznodrošinātās personas/ģimenes statusa iegūšanai, piemērām, ārkārtīgi garas rindas. Lai tiktu pie sociālā darbinieka uz pieņemšanu, ir jāgaida vismaz vienu vai pat divus mēnešus. Nav sakārtota arī klientu pieņemšanas procedūra – nav ievērota pierakstu kārtība, līdz ar to, pat, ja cilvēks ir pierakstījies uz pieņemšanu pie speciālista uz konkrētu laiku, ir jārēķinās ar to, ka pie speciālista kabineta būs jāsēž ilgāk nekā stundu. Pastāv arī citas problēmas, kurām tiks veltīts nākamais raksts.

Šobrīd Jūrmalā sociālo dzīvojamo platību uzskaitē ir vien dažas ģimenes. No vienas puses tas ir milzīgs sasniegums, taču realitātē sociālās dzīvojamās platības uzskaites rinda ir tik maza, jo, pirmkārt, ir pārāk stingri nosacījumi rindas uzņemšanā, otrkārt, dzīvojamās platības sociālajās mājās ir tik briesmīgā stāvoklī, ka cilvēki izvēlas nakšņot nakts patversmē, dzīvot līdz pat 7 cilvēkiem vienistabas dzīvoklī, nekā saņemt no pašvaldības tādu sociālo dzīvokli.

Ir daudz jautājumi, kas būtu jārisina sociālās palīdzības jomā Jūrmalas pilsētā. Jūrmalas pilsētas Sociālās palīdzības komisijas priekšsēdētāja Karina Palkova, komisijas locekle Jolanta Eihentāle un Irēna Drupa, kā arī Jūrmalas nodaļas Sociālo jautājumu un veselības darba grupa aktīvi strādā pie priekšlikumiem, kas spētu atrisināt iepriekšminētas problēmas un pilnveidot sociālo sistēmu Jūrmalā.

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Jūrmalas nodaļa
Tālr.: +371 26457530
[email protected]

 

Dalies ar ziņu