Skip to main content

Kalniete: VIENOTĪBAI jācīnās par Latvijas zemnieku un reģionu attīstības interesēm ES

Šajā satricinājumu laikā VIENOTĪBAI Eiropas Savienībā (ES) ir konsekventi jācīnās un jāaizstāv Latvijas nacionālās intereses, tostarp, Latvijas zemnieku un reģionu attīstības intereses, šodien, 26. novembrī, uzrunājot VIENOTĪBAS biedrus partijas kongresā, uzsvēra Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete.

„Mums ir svarīgi, lai konsekventi tiktu īstenots solidaritātes princips, lai valdītu brīva konkurence un līdzsvarota teritoriālā attīstība. Tāpēc mēs tik neatlaidīgi prasām no saviem sabiedrotajiem ievērot šos principus arī Savienības budžeta veidošanā,” pauda Kalniete.

Mums VIENOTĪBĀ jāturpina būt Eiropas vienotības idejas aizstāvjiem, kongresa delegātus aicināja Kalniete. „Šis mērķis nekadā ziņā nav pretrunā ar nacionālas valsts ideju. Es uzskatu, ka tieši spēcīgā savienībā mēs vislabāk varēsim īstenot savas valsts latviskuma saglabāšanas virsmērķi."

„Mūsu rīcības pamatā ir pārliecība, ka latviskais un eiropeiskais ir nedalāmi savstarpēji saistīti un papildinoši. Mēs uzskatām, ka globālajā konkurencē Eiropas nacionālās valstis spēs būt līdzvērtīgs spēks tikai tad, ja mēs spēsim izveidot patiesi vienotu tirgu, efektīvu ekonomisko pārvaldību un politisku savienību,” pauda EP deputāte.

„VIENOTĪBA ir nacionālas valsts partija. Mēs apzināmies to īpašo lomu un to īpašo atbildību, kāda Latvijas valstij ir par latviešu nācijas, valodas un kultūras saglabāšanu un attīstību. Tā ir Latvijas valsts būtība, kura piešķir jēgu ekonomiskajai izaugsmei, modernajām tehnoloģijām, labklājībai un drošībai mūsu valstī,” uzrunājot VIENOTĪBAS biedrus uzsvēra Kalniete.

VIENOTĪBAS biedri ir bijuši un arī turpmāk būs par modernu nacionālu valsti, kura balstās uz Eiropas apgaismības laikmetā dzimušām vērtībām – tautvaldību un likuma varu, norādīja EP deputāte, atgādinot, ka VIENOTĪBA ir spējusi saglabāt savu vēlētāju atbalstu tieši tāpēc, ka bijusi uzticīga saviem pamatprincipiem un nav populistiski sekojusi ikvienam jaunākās politiskās modes kliedzienam, savā uzrunā norādīja Kalniete. VIENOTĪBA ir pragmatiska partija, jo savos lēmumos balstās visupirms uz faktiem un labāko pieredzi, un tad raugās, kas ir politiski iespējams un sociāli taisnīgs katrā konkrētajā situācijā, pauda Kalniete.

„Mums ir neatlaidīgi jāstrādā arī pie VIENOTĪBAS pilnveidošanas,” atgādināja Kalniete: „Lai VIENOTĪBA kļūtu par lielu un ilgtspējīgu politisko spēku, mums ir jāmācās no labākajiem politiskās kultūras paraugiem ETP ģimenē. Partijām, kas gadu desmitiem strādā savas valsts un vēlētāju labā. Mums ir rūpīgi jāanalizē mūsu partijas rīcība ik uz soļa un šajā ziņā vislielākā atbildība gulstas uz partijas vadību.”

Kalniete arī uzsvēra, ka partijai vislielākā uzmanība jāpievērš partijas jauno politiķu maiņas veidošanai. „Ilgtspējības labad VIENOTĪBAI ir jāuzlabo dialogs ar sabiedrību un mums ir jāprot labāk skaidrot mūsu politiskie lēmumi. Mums jāprot atzīt savas kļūdas un jāmācās labāk saprast sabiedrības vajadzības. Ekonomiskā krīze ir parādījusi, cik vienreizēji ir Latvijas cilvēki. Viņi prot atšķirt glaimīgu populismu no lēmumiem, kurus diktē skarba īstenība,” pauda Kalniete.

Par galvenajām prioritātēm Latvijai un VIENOTĪBAI tuvākajos gados Kalniete minēja mērķi kļūt par Eiropas kodola daļu. Tā ir vēsturiska izšķiršanās, pauda Kalniete, norādot, ka ES faktiski virzās uz vairāku ātrumu integrācijas modeli. Esmu pārliecināta, ka Latvija spēj un tai jākļūst par Eiropas kodola daļu – kopā ar Vāciju, Igauniju, Somiju, uzsvēra EP deputāte.

Tāpat kā būtisku prioritāti Kalniete minēja uzdevumu mainīt Eiropas likumus un līgumu, lai Eiropas kodola valstis varētu savus valstu parādus apvienot, izveidot kopīgu finanšu un ekonomisko pārvaldību un sodīt tās valstis, kuras ilgstoši tērē vairāk nekā spēj nopelnīt, konsolidēt Eiropas vienoto tirgu, likvidējot nacionālās barjeras brīvai preču un pakalpojumu kustībai, kuras traucē uzņēmējiem, it īpaši mazajiem uzņēmējiem, kā arī panākt taisnīgāku ES finansējumu Latvijai, uzsvēra Kalniete.

Tāpat pēc EP deputātes vārdiem būtiski ir labi sagatavoties ES prezidentūrai 2015. gadā.

Kā iepriekš ziņots, šodien Tukumā norisinās partijas VIENOTĪBA kongress, kas veltīts Latvijas nākotnes un attīstības tēmām. Tajā VIENOTĪBAS līderi un partijas biedri spriedīs par sabiedrības politiskās līdzdalības veicināšanas, ārpolitikas, nacionālās, ekonomiskās un sociālās drošības jautājumiem. Tāpat partijas biedri kongresā ievēlēs partijas vadītāju, domes priekšsēdētāju un vietnieku, kā arī partijas valdi, Ētikas un Revīzijas komisijas locekļus.

Informāciju sagatavoja:
Laila Timrota
partijas VIENOTĪBA
preses sekretāre
Tālr.: 29373547
[email protected]

Dalies ar ziņu