Skip to main content

Kalniņa-Lukaševica aicina Serbiju stiprināt likuma varu un normalizēt attiecības ar Kosovu

11. martā Strasbūrā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica tikās ar Serbijas Eiropas integrācijas lietu ministri Jadranku Joksimoviču (Jadranka Joksimović), lai pārrunātu Serbijas iestāšanās ES sarunu gaitu un iespējamo attīstību.

Z. Kalniņa-Lukaševica uzsvēra Latvijas atbalstu Serbijas ES integrācijas centieniem, augsti novērtējot Serbijas sabiedrības atbalstu un valdības politisko apņēmību. Parlamentārā sekretāre akcentēja, ka Latvija kā ES Padomes prezidējošā valsts atbalsta drīzu pirmo Serbijas iestāšanās ES sarunu sadaļu atvēršanu. Lai to panāktu, Serbijai nepieciešams veikt visaptverošas ekonomikas, tieslietu sistēmas un valsts pārvaldes reformas, sasniedzot praktiskus rezultātus cīņā pret korupciju un pamattiesību un minoritāšu tiesību aizsardzību.

Būtisks ir arī dialogs Belgradas – Prištinas attiecību normalizācijai. Parlamentārā sekretāre atzinīgi novērtēja Serbijas iesaisti reģionālajā sadarbībā. Tā ļauj Rietumbalkānu valstīm attīstīt kopīgus pārrobežu projektus, piemēram, infrastruktūras vai enerģijas starpsavienojumu jomās.

Sarunā tika apspriesta arī Eiropas Parlamenta rezolūcija, kurā novērtēts Serbijas Eiropas integrācijas process pēdējā gada laikā. Par to notika diskusijas 10. marta Eiropas Parlamenta plenārsēdē.

Serbija ir ES kandidātvalsts kopš 2012. gada marta, un iestāšanās ES sarunas tika uzsāktas 2014. gada janvārī. Līdz šim vēl neviena sarunu sadaļa sarunās ar Serbiju nav atvērta.

Papildus informācija:
Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu