Skip to main content

Kalniņa – Lukaševica diskusijā Romā par prezidentūras trio sadarbības rezultātiem uzsvērs Latvijas prezidentūras laikā sasniegto

Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica no 15. līdz 16. maijam apmeklēs vizītē Itāliju, kur piedalīsies trio prezidentūras (Itālijas, Latvijas un Luksemburgas) rīkotā diskusijā „Prezidentūras trio pusceļā – Eiropas Savienība, pārdomas un ieteikumi no trīs prezidentūras semestriem ES Padomē”. Plānots, ka trīs prezidentūru pārstāvji izvērtēs trio sadarbību, kā arī pārrunās uzsākto iniciatīvu sekmīgu nodošanu Luksemburgai.

Parlamentārā sekretāre informēs par Latvijas prezidentūras veikumu un plānotajiem darbiem līdz tās noslēgumam, kad uzsāktās iniciatīvas tiks nodotas Luksemburgas pārraudzībā. Lai gan Latvijas prezidentūra notiek laikā, kad Eiropa saskaras ar jauniem izaicinājumiem, ar gandarījumu var apgalvot, ka Latvija spējusi panākt konkrētus rezultātus virknē jomu. Z. Kalniņa-Lukaševica uzsvērs šobrīd intensīvo likumdošanas darbu pie Stratēģiskā investīciju fonda izveides un priekšlikuma telesakaru jomā, kā arī Enerģētikas savienības izveides procesu. Parlamentārā sekretāre pievērsīsies arī tādām Latvijas prezidentūras prioritātēm kā Eiropas kaimiņattiecību politika, tai skaitā 21. un 22. maijā Rīgā plānotajam Austrumu partnerības samitam, kā arī atzīmēs nepieciešamību meklēt risinājumus jauniem drošības apdraudējumiem, ar kuriem saskaras mūsdienu Eiropa. Tāpat Z. Kalniņa-Lukaševica informēs par prezidentūras darba kārtību migrācijas jomā.

Itāliju diskusijā pārstāvēs Itālijas valsts sekretārs Eiropas lietās Sandro Goci (Sandro Gozi), savukārt Luksemburgu – vēstniece Itālijā Žanīna Finka (Janine Finck). Vizītes laikā plānota arī Z.Kalniņas-Lukaševicas divpusēja tikšanās ar Itālijas valsts sekretāru Eiropas lietās S. Goci, lai pārrunātu ES dienaskārtības jautājumus – Eiropas investīciju plānu, migrācijas problemātiku, aktuālos drošības jautājumus.

Trio prezidentūra ES Padomē paredz, ka prezidentūra tiek īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuras pārņem prezidentūru viena pēc otras. Pašreizējo trio prezidentūru uzsāka Itālija, kas to uzņēmās no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, Latvija pārņēma šo atbildīgo pienākumu 2015. gada 1. janvārī, savukārt Luksemburga pārņems prezidentūru 2015. gada 1. jūlijā.

Papildus informācija:
Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu