Skip to main content

Kampars: 18 miljoni latu Eiropas Savienības fondu finansējuma novirzīti nacionālo un ražojošo uzņēmumu attīstībai

Latvijas komersantiem no rudens būs pieejama jauna ES struktūrfondu atbalsta programma – “Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai”, kuras ietvaros uzņēmumi varēs saņemt aizdevumus komercdarbības attīstībai. Par to šodien, 2. augustā, lēma Ministru kabinets, apstiprinot Ministra kabineta noteikumus „Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”.

Jaunu atbalsta programmu Ekonomikas ministrija izstrādāja ar mērķi sniegt iespēju Latvijas maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem saņemt aizdevumus tajos gadījumos, kad uzņēmumam trūkst pašu kapitāls un nodrošinājums, lai banka pilnā apjomā finansētu ieguldījumu projekta īstenošanu.

„Latvijas nacionālajiem uzņēmējiem ir idejas attīstībai un ir iespējas izaugsmei, taču ieceru realizēšanu bieži kavē pašu kapitāla trūkums. Jaunā aizdevumu programma šo problēmu risinās ļoti efektīvi un mērķtiecīgi – Eiropas Savienības fondu līdzekļus saņems ražotspējīgi nacionālie uzņēmumi, kas ar šī finansējuma palīdzību nostiprinās savu konkurētspēju, apgūs jaunus tirgus un radīs jaunas darba vietas,” norāda ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Jaunā aizdevumu programma tika izstrādāta sadarbībā ar Latvijas komercbanku asociāciju (LKA), kas atbalsta mezanīna aizdevumu programmas ieviešanu Latvijā, jo šis instruments sniegs tautsaimniecībai pašlaik tik nepieciešamo kapitālu attīstībai. Šī gada 8. jūlijā LKA prezidents Mārtiņš Bičevskis, pārrunājot programmas ieviešanu ar ekonomikas ministru A. Kamparu, norādīja, ka „banku sektors savu atbalstu mezanīna aizdevumu programmas izstrādei ir paudis jau agrāk, un tagad esam gandarīti, ka esam tikuši tuvu reālajai programmas ieviešanai”.

Mezanīna aizdevums ir ilgtermiņa aizdevums, kas ir ar paaugstinātu kredīta risku un ir subordinēts attiecībā pret kredītiestādes sniegto ilgtermiņa aizdevumu. Mezanīna aizdevuma galvenās priekšrocības ir zemākas nodrošinājuma prasības. Ekonomikas ministrija uzskata, ka jaunais valsts atbalsta instruments paaugstinās Latvijas komersantu konkurētspēju, sekmēs jaunu tirgu apgūšanu un nostiprināšanos esošajos.

Mezanīna aizdevumus izsniegs Latvijas Garantiju aģentūra. Svarīgi atzīmēt, ka programma tiks ieviesta sadarbībā ar komercbankām – mezanīna aizdevums tiks izsniegts kopā ar bankas aizdevumu investīcijām pamatlīdzekļos. Lai pieteiktos mezanīna aizdevuma saņemšanai, uzņēmumam jāiesniedz Latvijas Garantiju aģentūrā aizdevuma pieteikums un biznesa plāns, kas satur ieguldījumu projekta aprakstu, kā arī mārketinga stratēģiju, produkta aprakstu, plānoto naudas plūsmu un citu nepieciešamo informāciju.

Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums šai atbalsta programmai ir gandrīz 18 miljoni latu. Viena mezanīna aizdevuma minimālais apmērs ir 100 000 latu, bet maksimālais apmērs ir 700 000 latu, un tas nedrīkstēs pārsniegt 40% no ieguldījumu projekta kopējām izmaksām. Aizdevums tiek sniegts ar nosacījumu, ka ieguldījumu projekta izmaksas tiek finansētas ar kredītiestādes izsniegtu ilgtermiņa aizdevumu, kura summa pārsniedz mezanīna aizdevuma apmēru.

Detalizētāk ar MK noteikumiem „Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā internetā. Papildus informācija par programmu drīzumā tiks izvietota Latvijas Garantiju aģentūras interneta mājas lapā www.lga.lv

Ekonomikas ministrija un Latvijas Komercbanku asociācija atzinušas, ka Latvijas Garantiju aģentūras sniegtie pakalpojumi ir bijis nozīmīgs atbalsts uzņēmējiem, īpaši krīzes pārvarēšanas laikā. Vienlaikus secināts, ka pašlaik esošā uzņēmējdarbības atbalsta sistēma ir sadrumstalota un nav pietiekami efektīva mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam. Latvijas Garantiju aģentūras īstenotā jaunā aizdevumu programma ir vēl viens solis ceļā uz vienotu valsts Attīstības institūciju, kas apvienos esošos uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus.

Papildus informācija:

Kopš 2009. gada aprīļa līdz š. g. 1. jūlijam Latvijas Garantiju aģentūra (LGA) ir noslēgusi 511 garantiju līgumus 80,84 milj. latu apmērā, nodrošinot kredītu izsniegšanu komersantiem par 164,04 milj. latiem. Minētajā periodā LGA sniegtās garantijas ir saņēmuši 177 komersanti.

Savukārt, eksporta garantijas mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, sedzot ar eksporta darījumiem saistītos riskus, kā arī kalpot par nodrošinājumu eksporta darījuma finansējuma saņemšanai. Šobrīd, LGA jau ir noslēgusi 65 eksporta garantijas līgumus 3,87 milj. latu apmērā, ļaujot veikt piegādes 20,33 milj. latu apmērā. Atbalstu ir saņēmuši 19 komersanti.

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67013193

 

Dalies ar ziņu