Skip to main content

Kampars: aicināšu MK lemt par ārkārtas situācijas atcelšanu lielākajā daļā novadu

Ekonomikas ministrs Artis Kampars šodien, 14. janvārī, Aiviekstē apmeklēja AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona centru, t.sk dispečeru punktu, lai klātienē pārliecinātos, kā uzņēmuma speciālisti kontrolē un vada lūzušu koku dēļ bojāto elektrolīniju atjaunošanu un koordinē sadarbību ar mežizstrādātājiem.

„Nepieredzēta un postoša dabas stihija, kas skāra Latvijas austrumu un ziemeļaustrumu reģionu, un tās radītie ārkārtas apstākļi ir devuši mums noteiktas krīzes mācības. Ir skaidrs, ka AS „Latvenergo” ir jāstiprina sava materiāltehniskā bāze un būtiski jāuzlabo komunikācija ar klientiem. Nedrīkst pieļaut situāciju, ka iedzīvotāji ir neziņā, īpaši, ja elektropiegādes traucējumi ir ilgstoši un masveidīgi, tādēļ esmu gandarīts, ka AS „Latvenergo” šajā virzienā jau strādā – uzņēmums ir solījis pilnveidot klientu apziņošanas mehānismu, lai ārkārtas apstākļos ikviens iedzīvotājs būtu informēts par to, kādēļ nav elektrības un cik drīz ir prognozējama bojājumu novēršana,” norāda ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Aiviekstē, kas ir viens no septiņiem AS „Latvenergo” reģionālajiem centriem, ministrs pārliecinājies, ka uzņēmuma tehniskā kapacitāte ir optimāla, lai operatīvi rīkotos ārkārtas situācijās. Uzņēmums apzina prioritāri atjaunojamās elektrolīnijas, lai pirmkārt nodrošinātu elektropiegādes atjaunošanu sociāli nozīmīgiem objektiem, piemēram, slimnīcām, skolām, bērnudārziem u.c..

AS „Latvenergo” vadība 17. janvārī informēs valdību par esošo situāciju – novadiem, kuros vēl jāturpina stigu attīrīšana no kokiem, kas potenciāli apdraud elektrolīnijas, un prognozēs tam nepieciešamo laiku, ņemot vērā šobrīd pieejamās mežizstrādātāju jaudas, lai jau otrdien, 18. janvārī, Ministru kabinets varētu lemt par ārkārtas situācijas atcelšanu daļā pašvaldību.

Ministrs arī norādīja, ka nākamnedēļ notiks AS „Latvenergo” akcionāru ārkārtas pilnsapulce, kurā viens no uzdevumiem uzņēmumam būs veikt padziļinātu analīzi par šīs krīzes cēloņiem, sekām un rīcību. Tehnisko darbinieku šodien izteiktie priekšlikumi par uzlabojumiem valsts rīcības plānam ārkārtas situācijās būs noderīgi, par to lemjot valdībā.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars pateicās visiem AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkli” darbiniekiem, mežizstrādātājiem, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kā arī citām Iekšlietu un Aizsardzības ministriju struktūrām par nesavtīgu, operatīvu un profesionālu darbu ārkārtas situācijas novēršanā.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

Dalies ar ziņu