Skip to main content

Kampars ar namu apsaimniekotājiem pārrunās pieredzi māju renovācijā

Šodien, 10. decembrī, plkst. 13.00 Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā www.em.gov.lv tiešraidē varat sekot līdzi ekonomikas ministra Arta Kampara sarunai ar 6 namu apsaimniekotājiem, kas veikuši daudzdzīvokļu māju kompleksu renovāciju, lai pārrunātu viņu pieredzi namu renovācijā un sasniegto energoresursu ietaupījumu.

Diskusijas tiešraides ilgums no plkst. 13:00 līdz 14:30.

Uz sarunu aicināti gan dzīvokļu īpašnieku biedrību, gan pašvaldību namu apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvji no dažādām Latvijas pilsētām – Daumants Znatnajs (Rīga, DzĪB „Tomsona 24”), Juris Romaņenko (Rēzekne, DzĪB „Zaļie nami”), Sanita Adlere (Alūksne, DzĪB “Dārza 19”), Andris Ezertēvs (Ropažu novads, DzĪB “Pirmā māja”), Valdis Lesiņš (Ventspils, SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”) un Oļegs Kukuts (Jelgava, SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”).

Augstākminētie namu apsaimniekotāji māju renovāciju veikuši ar 50 % ES fondu līdzfinansējumu programmas „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. Diskusijas laikā ministrs informēs par programmas apguves rezultātiem, kā arī par ministrijas ierosinātajām izmaiņām programmā, lai veicinātu finansējuma pieejamību plašākam iedzīvotāju lokam.

Ja diskusijas laikā interesentiem rodas jautājumi ministrijas vai namu apsaimniekotāju pārstāvjiem, lūdzam tos sūtīt uz e-pasta adresi: [email protected] Uz tiem sagatavosim un nosūtīsim atbildes pēc diskusijas.


Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67013193

Dalies ar ziņu