Skip to main content

Kampars: AS „Latvenergo” lems par papildu brigāžu pārvietošanu uz Austrumlatviju

Latgales reģionā, kur konstatēti visapjomīgākie elektrolīniju bojājumi, situācija ir stabila – mājsaimniecību skaits, kurām vēl nav atjaunota elektrības padeve, būtiski nepalielinās, vienlaikus tiek fiksēti elektropadeves traucējumi citviet Latvijā – palielinājies bez elektrības palikušo mājsaimniecību skaits centrālajos rajonos, elektropadeves traucējumi ir arī atsevišķās vietās Kurzemē un Vidzemē, šādu informāciju ekonomikas ministra Arta Kampara vadītajā operatīvajā apspriedē šodien, 8.janvārī, sniedza AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls”.

Kopumā 08.01.2011 plkst. 7:00 elektropadeves traucējumi fiksēti 8806 mājsaimniecībās, tomēr uzņēmumu pārstāvji norāda, ka to vidū ir daudz īslaicīgo traucējumu, kas tiek novērsti operatīvi dienas laikā.

Operatīvajā apspriedē secināts, ka papildu grūtības strādniekiem sagādā laika apstākļi – atkusnis un slapjais sniegs, kas naktī apledo, neveicina elektrolīniju bojājumu novēršanu un dažviet tiek pārrautas jau salabotās līnijas. Ņemot vērā, ka lielākais vairums elektromontieru jau turpat divas nedēļas strādā ilgas stundas un praktiski bez brīvdienām, AS „Latvenergo”, sekojot līdz situācijai, lems par papildu brigāžu pārvietošanu no citiem rajoniem uz Austrumlatviju.

Papildus AS „Sadales tīkls” un darbuzņēmēju brigādēm šodien Ziemeļaustrumu reģionā darbu elektroapgādes atjaunošanā turpinās divas kaimiņvalstu energokompāniju brigādes. Brigāde no Igaunijas strādā Aiviekstes pusē un Lietuvas brigāde turpinās darbu Aknīstes pusē.

Reaģējot uz izskanējušajām bažām par to, vai pašlaik izmantotās metodes ir optimālākās elektrolīniju atbrīvošanai no kokiem, operatīvajā apspriedē šodien secināts, ka piesnigušo mežu dēļ koku vertikālo apzāģēšanu tehniski nav iespējams veikt, līdz ar to vienīgā iespēja ir izcirst vai izzāģēt traucējošos kokus.

„Lai nepieļautu situāciju, ka ārkārtas situācijā izcērt vairāk koku nekā objektīvi nepieciešams bojājumu novēršanai, AS „Latvenergo” un Valsts Mežu dienests ir vienojušies par kārtību kā tiek saskaņota informācija par izcērtamajiem kokiem. Ja darbos tiek iesaistīta smagā tehnika, tad tas iepriekš tiek saskaņots ar dienestu, savukārt, ja atbrīvot elektrolīnijas dodas zāģeri, tad informācijas apmaiņa notiek jau pēc darbu veikšanas. Vienlaikus aicinu privāto mežu īpašniekus laikus apsekot savas teritorijas un esmu uzdevis Ekonomikas ministrijai par šo jautājumu sazināties ar mežu īpašnieku sabiedriskajām organizācijām”, norāda ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Lai arī juridisko formalitāšu un informācijas koordinācija starp AS „Latvenergo”, AS „Sadales tīkli” un mežistrādes uzņēmumiem ir prasījusi vairāk laika, gan vakar, gan šodien mežizstrādātāju brigādes, kā solīts, ir devušās uz elektrolīniju bojājumu vietām, lai nodrošinātu ārpus aizsargjoslām esošo koku izciršanu, kas bojājuši vai apdraud elektrisko tīklu gaisvadu līnijas.

Ekonomikas ministrijas operatīvās apspriedes par rīcību iespējami drīzai elektroenerģijas padeves atjaunošanai notiek katru dienu kopš Ministru kabineta lēmuma par ārkārtējas situācijas izsludināšanu 40 pašvaldībās. Pēc nepieciešamības apspriedēs tiek pieaicināti arī atbildīgo dienestu speciālisti.

Kā zināms, 2011.gada 6. janvāra Ministru kabineta sēdē, izsludinot ārkārtēju situāciju 40 Latvijas novados, Ekonomikas ministrijai tika uzdots nodrošināt ārpus aizsargjoslām esošo koku izciršanu, kas apdraud elektrisko tīklu gaisvadu līnijas un elektroenerģijas padevi sabiedrībai, to iepriekš saskaņojot ar Valsts meža dienestu un attiecīgo pašvaldību.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

Dalies ar ziņu