Skip to main content

Kampars: dalībai Ilgtspējas indeksa iniciatīvā jākļūst par uzņēmuma prestiža jautājumu

Ekonomikas ministrs Artis Kampars atbalsta Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības iniciatīvu veidot Latvijā Ilgtspējas indeksu, kas dod iespēju novērtēt uzņēmumu ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības līmeni.

„Es esmu gandarīts par ikvienu uzņēmumu, kurš, iesaistoties Ilgtspējas indeksa iniciatīvā, ir apliecinājis vēlmi analizēt savu darbu un mainīties, taču īpašs gandarījums ir par valsts uzņēmumiem, kuri jau pērn atsaucās indeksa veidotājiem, tādējādi demonstrējot izpratni par korporatīvu atbildību un apņemšanos ieviest un piemērot uzņēmumos starptautiski atzītus labas pārvaldības prakses instrumentus,” šodien Ilgtspējas indeksa atklāšanas pasākumā norādīja ekonomikas ministrs A. Kapmars.

Ministrs apņēmies mudināt ikvienu uzņēmumu piedalīties Ilgtspējas indeksa iniciatīvā un uzskata, ka ar laiku tas kļūs par uzņēmumu prestiža jautājumu un indeksa rezultāti būs vērtīgs instruments, kas izmantojams arī valsts politikas veidošanā.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstās starptautiski atzītā metodoloģijā (Dow Jones Sustainability Index, Business in the Community CR Index, Global Reporting Initiative), palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju. Vienlaikus tas valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā. Indeksa veidošanas iniciatīva tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem, kā arī sadarbības partneru resursiem.

Ilgtspējas indeksā var piedalīties jebkurš Latvijā reģistrēts uzņēmums, kam nav nodokļu parādu un kas apliecina, ka nodarbinātību realizē saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Pagājušā gada indeksa organizatoru pieredze liecina, ka vairākums uzņēmumu Ilgtspējas indeksā piedalījušies, lai saņemtu ekspertu rekomendācijas par prioritāri uzlabojamiem procesiem, lai labāk izprastu ilgtspējas jēdzienu un uzņēmuma atbilstību tam, kā arī, lai saviem ārvalstu partneriem norādītu uz uzņēmuma atbilstību starptautiskiem kritērijiem.

Uzņēmumu reģistrēšanās Ilgtspējas indeksam sākas šodien, 17. februārī, bet indeksa rezultāti un labākās prakses apkopojums tiks publiskots maijā.


Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

Dalies ar ziņu