Skip to main content

Kampars: Latvijai jāstiprina ekonomiskā sadarbība ar Krievijas reģioniem

Ekonomikas ministrs Artis Kampars šodien, 25. februārī, tikās ar Krievijas Federācijas Jaroslavļas apgabala gubernatoru Sergeju Vahrukovu (Вахруков Сергей Алексеевич), lai pārrunātu divpusējās ekonomiskās sadarbības stiprināšanas un paplašināšanas iespējas.

„2010.gads bija nozīmīgs Latvijas – Krievijas attiecību attīstībā, jo bez regulārajiem divpusējās sadarbības pasākumiem, notika arī Latvijas Valsts prezidenta oficiālā vizīte Krievijā. Šī vizīte iezīmēja jaunu posmu abu valstu attiecībās un ir uzskatāma par pozitīvu zīmi turpmākai Latvijas – Krievijas sadarbībai”, uzsvēra ekonomikas ministrs.

Kā jau iepriekš informējām, Latvijas Valsts prezidenta vizītes ietvaros Maskavā tika parakstīta virkne svarīgu divpusējo līgumu, kā arī notika biznesa forumi Maskavā un Sanktpēterburgā, kuros piedalījās plaša Latvijas uzņēmēju delegācija.

A. Kampars norādīja, ka Krievija ir svarīgs Latvijas ekonomiskās sadarbības partneris un liela nozīme ir labvēlīgu un abpusēji izdevīgu divpusējo ekonomisko attiecību veidošanai, t.sk. līgumtiesiskās bāzes paplašināšanai gan starpvaldību, gan, jo īpaši, reģionu līmenī. Lai nostiprinātu un turpinātu attīstīt jau sasniegtos rezultātus un risinātu aktuālos jautājumus svarīgi ir sekmēt uz rezultātu orientētu sadarbību, aktīvi izmantojot jau esošos sadarbības formātus (Starpvaldību komisijas (SVK) sēdes), gan arī attīstot sadarbību ar Krievijas reģioniem, noslēdzot jaunus sadarbības līgumus, veicinot sadarbību starp institūcijām, organizācijām un uzņēmējiem.

Tāpat, ministrs informēja, ka SVK ietvaros ir izveidota Reģionālās sadarbības darba grupa un aicināja arī Jaroslavļas apgabala pārstāvjus aktīvi iesaistīties tās darbā, lai veicinātu kontaktu stiprināšanu starp Latviju un šo Krievijas Federācijas reģionu.

A. Kampars informēja, ka Ekonomikas ministrija līdz šim ir noslēgusi vienošanās par ekonomisko sadarbību ar Vologdas un Pleskavas apgabaliem, bet tuvākajā laikā plānots parakstīt šādas vienošanās ar Kirovas apgabalu un Baškortostānas Republiku. Ekonomikas ministrs uzsvēra, ka Latvija ir ieinteresēta paplašināt ekonomisko sadarbību ar Jaroslavļas apgabalu un puses vienojās, ka ir nepieciešams sagatavot šādu sadarbības līgumu parakstīšanai, kā arī izstrādāt tā īstenošanas programmu (pasākumu plānu) ar konkrētiem uzdevumiem .

Vienlaikus Jaroslavļas apgabala gubernators atzina, ka tieši reģionālā līmenī daudzus jautājumus var risināt ātrāk un veiksmīgāk un uzsvēra, ka Jaroslavļa ir ieinteresēta aktīvi veicināt divpusējo sadarbību.

Sarunās puses uzsvēra, ka svarīgi attīstīt kontaktus un sadarbību starp Jaroslavļas un Latvijas institūcijām un uzņēmējiem, iesaistot uzņēmējus pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, piemēram, kameras.

Pārrunājot iespējamos divpusējās sadarbības paplašināšanas jautājumus, ekonomikas ministrs norādīja, ka Latvija ir ieinteresēta veicināt sadarbību ar Jaroslavļas apgabalu mašīnbūves un metālapstrādes, ķīmiskās rūpniecības, kokapstrādes, transporta, tranzīta un loģistikas, tūrisma, informācijas tehnoloģiju, izglītības un zinātnes, būvniecības, lauksaimniecības u.c. jomās. Vienlaikus A. Kampars norādīja, ka ražotņu izvietošana Latvijas teritorijā sniedz piekļuvi visam Eiropas Savienības tirgum.

Savukārt, Jaroslavļas apgabala gubernators norādīja, ka saskata plašas divpusējās sadarbības iespējas tūrisma jomā un aicināja ministru un Latvijas tūrisma nozares uzņēmumus piedalīties starptautiskā tūrisma forumā, kas norisināsies Jaroslavļā š. g. 27. – 28. maijā.

Tāpat, S. Vahrukovs minēja, ka Jaroslavļa ir ieinteresēta attīstīt sadarbību ar Rīgas ostu un izmantot Latvijas piedāvātās tranzīta iespējas.

Tāpat amatpersonas pārrunāja enerģētikas un energoefektivitātes jautājumus, kas ir aktuāli abām valstīm. S. Vahrukovs informēja, ka Jaroslavļas apgabals īsteno Krievijas Federācijas pilotprojektu energoefektivitātes un enerģētikas palielināšanai, kas paredz gan energoefektivitātes risinājumu ieviešanu mājsaimniecībās un ēku energoefektivitāti, gan arī elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanu.

Tikšanās laikā puses pārrunāja arī globālās ekonomiskās krīzes seku pārvarēšanas jautājumus un A. Kampars informēja Jaroslavļas apgabala gubernatoru, ka pēdējos divos gados Latvija ir veikusi virkni pasākumu globālās ekonomiskās krīzes seku pārvarēšanai un tautsaimniecības konkurētspējas veicināšanai, kas pašlaik atspoguļojas pozitīvos Latvijas preču un pakalpojumu eksporta rādītājos.

Tikšanās noslēgumā Jaroslavļas gubernators uzaicināja ekonomikas ministru un Latvijas uzņēmēju delegāciju apmeklēt Jaroslavļu, lai sekmētu divpusējo kontaktu dibināšanu un sadarbības paplašināšanu starp abu valstu uzņēmējiem.

Ekonomikas ministra A.Kampara tikšanās ar Jaroslavļas gubernatoru piedalījās arī Jaroslavļas apgabala valdības protokola un ārējo sakaru pārvaldes priekšnieks Vladimirs Korovins, apgabala lauksaimniecības un patērētāju tirgus departamenta direktors Valentīns Fiļopovs, Krievijas vēstniecības Latvijā padomnieks Jevgēnijs Tihonovs.

Jaroslavļas gubernators vizītē Latvijā uzturēsies no 24. līdz 27. februārim,kuras ietvaros jau ticies ar Zemkopības ministru J. Dūklavu un apmeklējis Rīgas piena kombinātu, kā arī tiksies ar ministru prezidentu V. Dombrovski, Rīgas mēru N.Ušakovu un apmeklēs Rīgas brīvostu.

Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr..: 67013193

Dalies ar ziņu