Skip to main content

Kampars piedalīsies konferencē „Kvalitatīva būvniecība 2020”

Š.g. 4. martā Ekonomikas ministrija organizē konferenci “Kvalitatīva būvniecība 2020”, kuras ietvaros notiks diskusijas par stratēģiskajiem mērķiem būvniecības nozares ilgtermiņa attīstībai un Būvniecības likumprojektā iekļautajām novitātēm.

 

Būvniecības nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm katras valsts ekonomikā, tādēļ tās attīstības prioritāšu noteikšana un normatīvā regulējuma pilnveidošana ir būtisks priekšnoteikums kopējo Eiropas Savienības definēto ekonomisko prioritāšu un izvirzīto mērķu sasniegšanai.

 

Laikā, kad definēta Eiropas Savienības stratēģija ES – 2020, izvirzot par prioritātēm uz zināšanām un inovācijām balstītu ekonomikas izaugsmi, zaļas un konkurētspējīgas ekonomikas attīstību un efektīvu resursu izmantošanu, kā arī veicinot augstāku nodarbinātību, Ekonomikas ministrija aicinājusi būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas uz diskusiju par būvniecības nozares attīstību un jauno Būvniecības likumprojektu.

 

Konference notiks viesnīcā „Avalon Hotel”, Rīgā, Kalēju ielā 70 – 72, no plkst.12:00 līdz 16:00.

 

Konferenci atklās un par būvniecības nozares ilgtermiņa attīstības redzējumu ar konferences dalībniekiem diskutēs ekonomikas ministrs Artis Kampars, bet Ekonomikas ministrijas speciālisti informēs par Būvniecības likumprojekta novitātēm un tā ietekmi uz būvniecības procesu un uzņēmējdarbības vidi kopumā.

 

Ekonomikas ministrija uzskata, ka jaunais Būvniecības likums radīs jaunas iespējas gan celtniekiem, gan būvētgribētājiem. Tas būtiski uzlabos visas ekonomikas un būvniecības uzņēmumu starptautisko konkurētspēju, radot pamatu pozitīvai izaugsmei.

 

Būvniecības likumprojekts tika izstrādāts ar mērķi radīt kvalitatīvu dzīves vidi, nosakot efektīvu būvniecības procesa regulējumu, lai nodrošinātu valsts ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī kultūrvēsturisko un vides vērtību saglabāšanu. Mērķa sasniegšanā jāievēro 4 būvniecības pamatprincipi – arhitektoniskā kvalitāte, atklātība, ilgtspējīga būvniecība un vides pieejamība.

 

Lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un palielinātu Latvijas pievilcību vietējiem un ārvalstu investoriem, izstrādājot likumprojektu ir ņemts vērā Pasaules bankas pētījumā Doing Business sniegtais novērtējums dažādām būvniecības procedūrām. Latvijas mērķis – pietuvoties Dānijas rādītājiem – piemēram, vidēja lieluma noliktavas būvniecībai un tās pieslēgšanai komunikāciju tīkliem būvniecības saskaņošanas procedūru ilgums esošo 187 dienu un 25 procedūru vietā būs 69 dienas un 6 procedūras, kā tas ir Dānijā.

Jaunā Būvniecības likuma ieviešana būtiski atvieglos būvniecības procesu un palielinās tā caurspīdīgumu, kā arī veicinās būvniecības tirgus, līdz ar to visas tautsaimniecības, attīstību.
 

 

 

Papildus informācijai par konferenci:
Mareks Zakutajevs
EM Būvniecības un mājokļu politikas departaments
Vecākais referents
Tālr.: 67013035
[email protected]

Dalies ar ziņu