Skip to main content

Kampars: rūpniecības sektora attīstība ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem Latvijas labklājībai ilgtermiņā

Ekonomikas ministrs Artis Kampars norāda: „Rūpniecības un ražošanas sektora attīstība ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem Latvijas labklājībai ilgtermiņā, tādēļ valsts politikai rūpniecības jomā jābūt mērķtiecīgi virzītai uz strauju izaugsmi. Jaunākie statistikas dati par rūpniecības produkcijas apjomiem uzrāda pozitīvu izaugsmi – salīdzinot ar 2010.gada pirmo pusgadu, rūpniecības apjomi ir palielinājušies par vairāk nekā 14% un šādi apjomi jau ir tuvu pirmskrīzes līmenim. Būtiski, ka rūpniecības attīstību sekmē eksports, kura dinamika ir nenoliedzama un tieši saistīta ar mērķtiecīgi īstenotu valsts politiku – pārorientēt Latvijas tautsaimniecību no iekšējā patēriņa uz eksportu.”

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes šodien, 3.augustā, publicētajiem jaunākajiem rūpniecības izlaides datiem, 2011. gadā rūpniecībā turpinās izaugsme, un rūpniecības produkcijas apjoms šī gada jūnijā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir pieaudzis par 4,1 %, bet, salīdzinot ar iepriekšējo gada jūniju, – par 15,2 %, t.sk. apstrādes rūpniecībā – par 17,5 %.

Eksporta iespēju paplašināšanās ir galvenais apstrādes rūpniecības izaugsmes stimuls. Tās ražošanas apjomi 2011. gada pirmajā pusgadā bija par 14,3 % lielāki nekā 2010. gada attiecīgajā periodā, un maijā sasniegtais līmenis jau ir krietni pietuvojies pirmskrīzes līmenim, kāds bija 2008. gada sākumā.

Lielākais ieguldījums apstrādes rūpniecības izaugsmē 2011. gada pirmajā pusgadā bija kokapstrādei (ražošanas apjomu kāpums par 14,4 %) un metāla izstrādājumu ražošanas nozarei (pieaugums par 36,1 %). Šajā pašā periodā ievērojams pieaugums vērojams arī transportlīdzekļu ražošanas un mašīnbūves nozarēs, vieglajā rūpniecībā, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, elektrisko un optisko iekārtu, kā arī farmaceitisko pamatvielu un preparātu ražošanā.

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67013193

 

Dalies ar ziņu