Skip to main content

Kampars vienojas ar Ķīnas komercminstru par abu valstu ciešāku ekonomisko sadarbību

Ķīnas vizītes ietvaros, 12.jūlijā, Pekinā ekonomikas ministrs Artis Kampars (JL) tikās ar Ķīnas komercministru Čenu Demingu (Chen Deming). Tikšanās laikā A.Kampars vienojās ar Ķīnas komercminstru par abu valstu ciešāku ekonomisko sadarbību, kā arī uzaicināja apmeklēt Latviju.

Tikšanās laikā puses pārrunāja Latvijas un Ķīnas ekonomiskā dialoga aktuālos jautājumus, turpmākos sadarbības virzienus Latvijas un Ķīnas uzņēmēju savstarpējo kontaktu veicināšanā, kā arī sadarbību Eiropas Savienības un Ķīnas ekonomiskā un tirdzniecības dialoga ietvaros.

A. Kampars aicināja Ķīnu aktīvi izmantot iespējas un salīdzinošās priekšrocības, ko piedāvā Latvija kopēju sadarbības projektu īstenošanā. Ķīnas komercministrs pauda ieinteresētību aktīvi atbalstīt tādas Latvijas un Ķīnas sadarbības iniciatīvas, kas veicinātu Latvijas eksporta pieaugumu uz Ķīnu, kā arī Ķīnas investīciju ienākšanu Latvijā. Puses vienojās, ka Latvija sagatavos konkrētu projektu piedāvājumu potenciālajiem Ķīnas investoriem.

Ministri atzina, ka, lai arī starp Latviju un Ķīnu pastāv ievērojams abpusēji izdevīga ekonomiskā dialoga potenciāls, dziļāku sadarbību kavē informācijas trūkums uzņēmēju vidū par abu valstu biznesa piedāvājumu. Tādēļ A. Kampars aicināja Ķīnas komercministru personīgi apmeklēt Latviju, kā arī organizēt Ķīnas investoru vizīti Latvijā.

12. jūlijā Pekinā notika Latvijas un Ķīnas biznesa forums, kurā piedalījās ap 70 Ķīnas uzņēmēju no 44 kompānijām no IT, kokapstrādes, poligrāfijas, medicīnas, transporta un loģistikas, tūrisma, tekstila u.c. jomām.

Uzrunā abu valstu uzņēmējiem A. Kampars uzsvēra, ka Latvija ir gatava aktīvi izvērst sadarbību ar Ķīnu virknē jomu, tostarp tādās kā pārtikas rūpniecība, kokrūpniecība, ķīmija un farmācija, metālapstrāde, transports, tranzīts un loģistika, informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas, finanšu pakalpojumi, tūrisms un daudzas citas.

„Mēs dzīvojam laikmetā, kad ģeogrāfiskais attālums, kas šķir Latviju un Ķīnu vairs nav nepārvarams šķērslis veiksmīgai divpusējai sadarbībai. Galvenā panākumu atslēga ir meklējama uzņēmēju neatlaidībā jaunu un perspektīvu sadarbības formu veidošanā. Vēl vairāk – šodien, daudzām pasaules valstīm saskaroties ar globālo ekonomikas procesu radītajiem izaicinājumiem, uz savstarpējo uzticēšanos balstīts ekonomiskais dialogs arī ar partneriem ārpus tradicionālajiem sadarbības reģioniem ir svarīgāks vairāk nekā jelkad agrāk. Latvija šādu ilgtermiņa ekonomiskās sadarbības potenciālu saskata arī attiecībās ar Ķīnu,” uzrunā biznesa forumā pauda A. Kampars.

Ministrs iedrošināja klātesošos Ķīnas uzņēmējus aktīvi piedalīties investīciju projektos Latvijā. Biznesa foruma laikā tika parakstīts sadarbības līgums starp Latvijas Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvo padomi un Taižou Tirdzniecības kameru Pekinā.

12. jūlijā ministrs arī apmeklēja korporāciju CIIC (China International Intellectuch Corporation), kur tikās ar tās vadību. Ņemot vērā CIIC līdzšinējo pieredzi investīciju un sadarbības projektu īstenošanā, korporācijas piedāvātais sadarbības modelis varētu būt interesants arī potenciālajiem Latvijas investoriem Ķīnā. Korporācijai gan Ķīnā, gan ārvalstīs ir 86 pārstāvniecības, taču Eiropā tā līdz šim nav pārstāvēta. Atsaucoties A. Kampara piedāvājumam, CIIC prezidents Vangs Hudongs (Wang Xudong) pauda ieinteresētību izvērtēt iespēju Rīgā atvērt korporācijas reģionālo filiāli.

Kā vēstīts iepriekš, 12. – 16. jūlijā ekonomikas ministrs A. Kampars ar uzņēmēju delegāciju uzturas darba vizītē Ķīnas Tautas Republikā, kas norit divās Ķīnas pilsētās – Pekinā (12.-14. jūlijs) un Šanhajā (15.-16. jūlijs).

Vizītes mērķis ir, tiekoties ar augsta līmeņa Ķīnas amatpersonām un uzņēmēju pārstāvjiem, veicināt savstarpēji izdevīga ekonomiskā dialoga tālāku attīstību starp Latviju un Ķīnu, tajā pat laikā sniedzot iespēju Latvijas uzņēmējiem nepastarpināti iepazīties ar biznesa iespējām šajā strauji augošajā Āzijas tirgū un dibināt kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Ķīnas apmeklējuma laikā ministru pavada 11 Latvijas uzņēmēji, kas pārstāv tādas jomas kā telekomunikācijas, kokapstrāde, IT, tūrisms, poligrāfija u.c.

Vizīte ir turpinājums pērn īstenotajām Latvijas un Ķīnas ekonomiskās sadarbības veicināšanas aktivitātēm, kas aptver gan abpusēju valsts amatpersonu vizīšu apmaiņu, gan regulārus eksporta un investīciju veicināšanas pasākumus uzņēmējiem: 2009. gada 1. septembrī Ķīnas Tautas Republikas vicepremjera Hū Liangū (Hui Liangyu) un uzņēmēju delegācijas vizītes laikā Rīgā notika Latvijas un Ķīnas ekonomikas forums, savukārt novembrī Rīgā uz kārtējo sēdi pulcējās Latvijas un Ķīnas apvienotā komiteja.

Ekonomikas ministrs A. Kampars: „Pašreizējo ekonomisko izaicinājumu kontekstā daudzi Latvijas uzņēmēji ir novērtējuši diversificēta eksporta tirgus nozīmi ilgtspējīga biznesa attīstībā, tādēļ pēdējā gada laikā Ekonomikas ministrija ir pievērsusi lielu uzmanību Latvijas eksporta iespēju paplašināšanai ārpus tradicionālajiem noieta galamērķiem, tajā skaitā strauji augošajos Āzijas tirgos, īpaši Ķīnā. Ņemot vērā, ka Latvijas un Ķīnas divpusējās tirdzniecības bilance joprojām ir ievērojami par labu Ķīnai, mūsu galvenais izaicinājums ir veicināt Latvijas eksporta pieaugumu uz šo valsti, tajā skaitā nodrošinot tam nepieciešamo politiski-ekonomisko vidi starpvaldību līmenī.”

Fotogrāfijas var aplūkot šeit.

Sandris Sabajevs
Ekonomikas ministra preses sekretārs
67013016, 29217265

Dalies ar ziņu