Skip to main content

Kariņš: eksporta kredīti radīs jaunas darbavietas

Eiropas Parlamenta (EP) Ekonomikas un monetāro lietu komiteja atbalstījusi EP deputāta Krišjāņa Kariņa sagatavoto atzinumu un priekšlikumus par atsevišķu pamatnostādņu piemērošanu valsts atbalstītu eksporta kredītu jomā.

„Eksporta kredīti var palīdzēt radīt darbavietas, nodrošinot finansējumu arī ilga un vidēja termiņa projektiem, kuriem nav pieejams banku finansējums. Latvijai ir jāapsver šāda finanšu instrumenta ieviešana, lai palīdzētu Latvijas uzņēmējiem attīstīt jaunus ilgtermiņa projektus,” uzsver Kariņš.

Kariņa izstrādātie priekšlikumi paredz nodrošināt eksporta kredītu garantijas tādiem uzņēmumiem, kuriem citādi netiktu piešķirti privātā sektora kredīti, tādejādi radot jaunas darbavietas. Tomēr dalībvalstu eksporta kredītu aģentūrām ir rūpīgi jāpārbauda saņemtie pieteikumi, ņemot vērā, ka valsts atbalsts, ko sniedz kā eksporta kredītu, var palielināt attiecīgo dalībvalstu publisko parādu.

Ziņojumā tika iestrādāti arī citu Parlamenta deputātu ierosinājumi, kas paredz lielāku caurskatāmību eksporta kredītu garantiju piešķiršanas kārtībai, ikgadēju Eiropa Padomes ziņošanu EP par eksporta kredītu izsniegšanu u.c. ierosinājumi.

Pirms EP balsojuma plenārsēdē šis Ekonomikas un monetāro lietu komitejas viedoklis būs jāapstiprina Starptautiskās tirdzniecības komitejai.

Krišjānis Kariņš EP strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā, kā arī īpašajā Finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komitejā.

Dalies ar ziņu