Skip to main content

Kariņš: izaugsmei nepieciešami vienādi spēles noteikumi

Brisele, 19.jūnijs. "Lai pieaugtu iedzīvotāju labklājība ir jānodrošina vienādi spēles noteikumus visiem uzņēmumiem. Šobrīd Eiropas Savienībā (ES) naudas “atmazgāšana” un nodokļu nemaksāšana izkropļo tirgu, tas kavē investīcijas un jaunu darbavietu rašanos," tā Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komitejas debatēs par naudas “atmazgāšanas” likumprojektu norādīja Krišjānis Kariņš.

Naudas “atmazgāšana” ir globāla problēma un tās apjomi sastāda līdz 5% no pasaules kopējā IKP. Lai to risinātu, nepieciešama starpvalstu sadarbība un uzlabojumi valstu uzņēmumu reģistros, atklājot patiesos labuma guvējus. Šādi secinājumi šodien izskanēja Eiropas Parlamenta (EP) Ekonomikas un monetāro lietu komitejas deputātu debatēs par direktīvu, kas šobrīd tiek izstrādāta, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai.

EP deputāts K.Kariņš, kurš ir nominēts par šīs direktīvas izstrādātāju Parlamentā, uzsver: “Eiropā ir nepieciešamas jaunas darba vietas un investīcijas. Negodīga konkurence un izvairīšanās no nodokļu nemaksāšanas to neveicina. Lai uzlabotu investīciju klimatu Eiropā, nepieciešams uzlabot uzņēmumu reģistru dalībvalstīs, nosakot, ka ir jāatklāj patiesie labuma guvēji. Tas ļautu uzzināt, kam un kur ir jāmaksā nodokļi, veicinātu godīgu konkurenci un līdz ar to arī uzlabotu investīciju klimatu.”

Tāpat K.Kariņš norāda, ka būtiski, lai direktīva neuzliktu nesamērīgu slogu uzņēmumiem, kā arī netraucētu Eiropas vienotā tirgus darbību. “Direktīvai jāpadara vienotā tirgus darbība daudz drošāka un jānovērš apdraudējums finanšu sistēmas stabilitātei,” uzsver deputāts.

Direktīva noteiks pasākumus kādus Eiropas Savienības valstīm jāveic, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Dalībvalstīm būs jāizvērtē attiecīgajās nozarēs pastāvošie riski un jāpievēršas to risināšanai. Tāpat dalībvalstīm būs jāizvērtē attiecīgo nozaru uzņēmumu darbības un jāliek tiem veikt korekcijas, ja attiecīgais uzņēmums nav pietiekami drošs un ir risks, ka caur to var notikt nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācija.

Krišjānis Kariņš strādā EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Papildu informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: + 371 29484828
[email protected]
www.karins.lv

 

Dalies ar ziņu