Skip to main content

Kariņš: jāizbeidz Baltijas valstu enerģētiskā izolētība

Eiropas Parlamenta deputāts, viens no atbildīgajiem ziņojuma par Eiropas Savienības (ES) enerģētikas infrastruktūras attīstību līdz 2020.gadam sagatavotājiem Krišjānis Kariņš (Vienotība, ETP) rosina iestrādāt ziņojumā nepieciešamību izveidot enerģētikas tīklus, kas savienotu Latviju un visas Baltijas valstis ar kopējiem ES elektrības un gāzes tīkliem.

„Eiropas Parlamenta ziņojumā par enerģētikas infrastruktūras attīstību kā vienam no galvenajiem mērķiem jābūt Latvijas un Baltijas valstu pieslēgšana kopējiem ES enerģētikas tīkliem,” uzsver Krišjānis Kariņš, „Tas nozīmīgi mazinātu mūsu valsts energoimporta atkarību. Savukārt patērētājiem tas nozīmē drošākas un ilgtermiņā lētākas piegādes.”

Kariņa iesniegtie priekšlikumi ziņojumam kopumā paredz energoatkarības izbeigšanu, veidojot jaunu infrastruktūru, likvidējot Baltijas valstu enerģētikas salas statusu, kā arī uzlabojot jau esošo energoresursu piegāžu drošību. Priekšlikumos ietverti uzlabojumi arī iekšējā enerģētikas tirgus funkcionēšanai, tādējādi atbalstot konkurences veicināšanu enerģētikas nozarē.

Kā zināms, Eiropas Parlamenta (EP) uzsācis darbu pie ziņojuma par Eiropas Savienības (ES) enerģētikas infrastruktūras attīstību līdz 2020. gadam. Eiropas mēroga enerģētikas infrastruktūras izveidošana ir priekšnosacījums, lai ES sasniegtu savus mērķus: izveidotu vienotu enerģētikas tirgu un palielinātu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru. Lai sasniegtu šos mērķus līdz 2020. gadam plānots investēt aptuveni vienu triljonu eiro ES enerģētikas sistēmā. Paredzēts, ka lielākā daļa no nepieciešamajiem līdzekļiem nāks no privātā sektora.

Krišjānis Kariņš strādā EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā, kā arī īpašajā Finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komitejā. Viņš kļuvis par vienu no atbildīgajiem ziņojuma “Enerģētikas infrastruktūras prioritātes 2020. gadam un pēc tam. Projekts integrētam enerģētikas tīklam.” sagatavotājiem.
 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: + 371 29484828
[email protected]

www.karins.lv

 

Dalies ar ziņu