Skip to main content

Kariņš: Parlaments sagaida daudz asāku EK rīcību “Gazprom” lietā

Pēc Eiropas Parlamenta deputāta Krišjāņa Kariņa (ETP) iniciatīvas par enerģētiku atbildīgās komitejas vadītājs Ježijs Buzeks un komitejas lielāko politisko grupu koordinatori (ETP, S&D, ECR, ALDE) ir nosūtījuši vēstuli Eiropas Komisijas Konkurētspējas komisārei Margrētei Vestagerei, pieprasot izmantot visus iespējamos mērus, lai panāktu, ka “Gazprom” kompensē gadiem radušos zaudējumus dalībvalstīm un patērētājiem, kas uzņēmuma negodprātīgās rīcības dēļ ir pārmaksājuši par tā piegādāto gāzi.Iniciatīvas autors Krišjānis Kariņš norāda: “”Gazprom” faktiski šobrīd ir saņēmis tikai nosacītu sodu. Eiropas Komisija ir bijusi vājāka nekā tā varēja būt un šobrīd nav panākusi kompensācijas no “Gazprom” rīcības cietušajām dalībvalstīm, kā arī sodu par ES likumu neievērošanu. Fakts, ka “Gazprom” turpmāk apņemas ievērot ES likumus, nesamazina tā nodarījuma apmēru. Šāda situācija nav pieņemam un faktiski ir signāls, ka par likuma neievērošanu var palikt nesodīts.”

Eiropas Parlamenta ietekmīgākie deputāti enerģētikas jomā komisārei M. Vestagerei vēstulē norāda, ka Eiropas Enerģētikas Savienības pamats ir uz konkurenci balstīts enerģētikas tirgus. Taču to ir iespējams izveidot tikai tad, ja visi tā dalībnieki darbojas pēc vienādiem spēles noteikumiem. Komisijas izmeklēšanas gaitā konstatētie “Gazprom” pārkāpumi ir bijuši ilgstoši un nopietni un Komisijas panāktā vienošanās ar “Gazprom” par turpmāku ES likumu ievērošanu ir apsveicama. Tomēr vilšanos rada fakts, ka provizoriskās vienošanās tekstā nav paredzēta kompensācijas iesaistītajām pusēm par “Gazprom” pārkāpumiem, kā arī sods par ES likumu pārkāpšanu. Deputāti aicina atbildīgo komisāri rīkoties, lai neradītu bīstamu precedentu, kad ES neaizstāv savus likumus un iedzīvotājus. Pilns vēstules teksts pieejams šeit.

Kā zināms, pirms diviem gadiem ES Konkurences komisāre M. Vestagere paziņoja, ka izvirza apsūdzības pret “Gazprom” par dominantas tirgus pozīcijas ļaunprātīgu izmantošanu ES enerģētikas tirgū ierobežojot konkurenci un nosakot negodīgas cenas. ES likumu pārkāpumi tika atrasti 8 dalībvalstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Čehijā, Slovākijā, Ungārijā un Bulgārijā.

Krišjānis Kariņš iekļauts starptautiskās nevalstiskās organizācijas "VoteWatch Europe" pētījumā par ietekmīgākajiem EP deputātiem, šobrīd ieņemot 9. vietu. K. Kariņš Eiropas Parlamentā strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā, Ekonomikas un monetāro lietu komitejā un Izmeklēšanas komitejā saistībā ar krāpšanos ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē.

Papildu informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta Krišjāņa Kariņa padomniece
Tālr.: + 371 29484828
E-pasts: [email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu