Skip to main content

Konkurētspēja, investīcijas, eksports – Latvijas prioritātes nākamajos gados

Ceturtdien, 5. jūlijā, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, piedaloties VI Latvijas goda konsulu sanāksmē, pauda, ka valsts prioritātes pēc krīzes pārvarēšanas ir konkurētspēja, investīcijas un eksports. Viņš uzsvēra, ka goda konsulu ieguldījums ilgtspējīgas attīstības sasniegšanā ir īpaši nozīmīgs.

Ministru prezidents pateicās par goda konsulu darbu, veicinot Latvijas atpazīstamību rezidences valstīs, iesaistoties vizīšu organizēšanā, ekonomisko un kultūras saišu stiprināšanā.

„Latvijas goda konsulu tīkls sniedz būtisku pienesumu Latvijas biznesa, kultūras un citu jomu popularizēšanā ārvalstīs. Ņemot vērā Latvijas Nacionālā attīstības plāna virsmērķi – sasniegt ekonomikas izrāvienu, aicinu jūs savā darbā īpašu uzmanību pievērst biznesa un investīciju sakaru veidošanai, jo nereti tieši goda konsuli ar savu pieredzi un zināšanām ieved Latvijas uzņēmumus ārvalstu tirgos,” pauda Latvijas Ministru prezidents. Pašlaik Eiropā vērojama ekonomikas attīstības tempu palēnināšanās, tādēļ V. Dombrovskis aicināja goda konsulus pievērst īpašu uzmanību Latvijas ekonomiskās sadarbības veicināšanai ar reģioniem, kuri demonstrē dinamiskākus attīstības tempus, tostarp, Līča reģiona valstīm, ASV un Brazīliju.

Ministru prezidents uzsvēra, ka Latvija pierādījusi, ka spēj efektīvi reaģēt krīzes situācijās un pielāgoties mainīgajiem pasaules ekonomikas apstākļiem. „Pārvarētā krīze un Latvijas ekonomikas atveseļošanās ir apliecinājums tam, ka valdība ar sabiedrības atbalstu ir spērusi pareizos soļus, arī pieņemot nepopulārus lēmumus. Valdība ir apņēmības pilna turpināt uzlabot Latvijas investīciju vidi un goda konsulu ieguldījums šī mērķa sasniegšanā ir nenovērtējams,” pauda premjers.

Premjers goda konsulus informēja par ekonomiskās attīstības tendencēm Latvijā un Ziemeļeiropā, uzsverot, ka Baltijas jūras reģions ir kļuvis par stabilāko un dinamiskāko Eiropas reģionu. Runas noslēgumā Ministru prezidents apliecināja Latvijas apņēmību 2014. gadā pievienoties eirozonai, uzsverot, ka eiro ir viens no Latvijas ekonomiskās stabilitātes būtiskākajiem instrumentiem.

Goda konsulu sanāksmē piedalījās 95 goda konsuli no 50 pasaules valstīm. Tajā tika pārrunāti jautājumi par Latvijas ekonomisko situāciju, aktualitātes Latvijas tūrismā un kultūrā, publiskā diplomātija un konsulārā darba aktualitātes.

Šonedēļ, noslēdzoties ASV biznesa delegācijas vizītei Latvijā, Valdis Dombrovskis pieciem Latvijas goda konsuliem ASV – Jurim Buņķim, Robertam Blumbergam, Līgai Hojai, Darim Gunāram Dēliņam, Stīvenam Peinam un viņa palīdzei Sandijai Bajotai, pasniedza Ministru prezidenta Pateicības rakstus par ieguldījumu Latvijas un ASV ekonomiskās sadarbības veicināšanā.

2011. gada nogalē Latvijai bija reģistrēti 140 goda konsuli un 13 goda ģenerālkonsuli ārvalstīs. Latvijas Republikas goda konsuls vai ģenerālkonsuls ir persona, kurai Latvijas Republika uztic veikt valsti reprezentējošas un konsulārās funkcijas saskaņā ar 1963. gada Vīnes Konvenciju par konsulārajiem sakariem, starptautiskajām paražām, Latvijas Republikas noslēgtām konsulārajām konvencijām un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem starptautiskajiem līgumiem, Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Par goda konsulu var būt gan Latvijas Republikas, gan ārvalsts pilsonis, goda konsulam jābūt teicamai reputācijai. Goda konsuls nav ierēdnis un nav Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas darbinieks.

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Dalies ar ziņu