Skip to main content

Kopīgā enerģētikas politika ir nepieciešama vistuvākajā laikā

Šodien Eiropas Parlaments apstiprinājis grozījumus regulai par gāzes piegādes drošības pasākumiem Eiropā. 

Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere (Vienotība, ETP grupa), vēršoties pie parlamenta, uzsvēra, ka gāzes piegādes drošība ir viens no Eiropas ekonomiskās un stratēģiskās drošības svarīgākajiem aspektiem. Politiķe pārējiem kolēģiem Eiropas parlamentā norādīja, ka kopīga enerģētikas politika ir vajadzīga vistuvākajā laikā. Viņa sacīja, ka ļoti augstu vērtē ES enerģētikas komisāra Gintera Etingera paveikto, taču tajā pašā laikā pauda viedokli, ka komisāra minētie 5-7 gadi diskusijām ar dalībvalstīm par kopīgo politiku ir pārāk ilgs laika posms.

“Ir nepieciešams nodrošināt enerģijas piegādes avotu dažādību, īpaši Baltijas valstīm, jo viens piegādātājs – Krievija – savu monopolstāvokli izmanto, lai iejauktos “atkarīgo” valstu politiskajās norisēs. Jāizveido starpsavienojumi gāzes piegādei Eiropā, balstoties uz solidaritātes principu, kas ir ES politikas pamatā, ” pārliecināti teica I. Vaidere.

Tika arī akcentēts, ka nav pieļaujama situācija, kurā, dažādojot gāzes piegādātājus, gāze uz ES joprojām tiktu transportēta tikai caur Krieviju. Eiropai ir jāattīsta tieša sadarbība ar alternatīvajiem gāzes piegādātājiem, piemēram, Vidusāzijas un Kaukāza valstīm, nodrošinot jaunus tranzīta ceļus. Būtiski ir pievērst lielāku uzmanību dziļāko gāzes ieguves slāņu (tight gas, shell gas) izpētei un izstrādei, kā arī alternatīvajiem enerģijas avotiem.

Girts Salmgriezis
ETP grupas Latvijas preses un komunikācijas padomnieks

Dalies ar ziņu