Skip to main content

Kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes laikā probācijas klienti izglītības iestādēm šogad ir ietaupījuši vismaz 24 tūkstošus latu

Laika posmā no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam Valsts probācijas dienestā piespiedu darba izpildē nonāca 2168 likumpārkāpēji. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu probācijas klientu skaits saglabājies līdzīgs, kas norāda uz to, ka kriminālsods – piespiedu darbs – ir efektīvs un lietderīgs. No 2011. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam piespiedu darbos kopumā nostrādātas 166 636 darba stundas, kas, rēķinot pēc minimālās darba stundas likmes, darba devējiem ļāvis ietaupīt vismaz 180 466 latus.

2011. gadā izglītības iestādēs visā Latvijas teritorijā bijuši nodarbināti 240 probācijas klienti, kuri nostrādājuši 22237 piespiedu darba stundas, kas darba devējiem ļāva ietaupīt vismaz 24082 latus. Probācijas klienti izglītības iestādēs veikuši šādus darbus: telpu kosmētiskais remonts, spēļu laukumu izveide bērnudārzos, mēbeļu un inventāra remonts un pārvietošana, izglītības iestādes apkārtējās vides sakopšana u.c. Piemēram, probācijas klients ar elektriķa izglītību remontēja elektrotīklu Zūru pamatskolā, savukārt Kuldīgā probācijas kliente ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi bērnu un jauniešu centrā strādāja ar bērniem brīvā laika interešu grupās.

Probācijas klientu veikto darbu loks ik gadu kļūst plašāks un pirms nosūtīšanas piespiedu darba izpildē liela uzmanība tiek pievērsta probācijas klienta iemaņām un prasmēm, līdz ar to ļaujot probācijas klientam veiksmīgi realizēt savas iemaņas un sniegt sabiedrībai lielāku labumu ar savu darbu. Valsts probācijas dienesta praksē ir vairāki gadījumi, kad darba devējs pēc kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes probācijas klientam piedāvā patstāvīgu darbu.

Šobrīd Latvijā kopumā noslēgti 1062 līgumi par probācijas klientu nodarbināšanu piespiedu darbā. Personas, kurām piemērots piespiedu darbs, nodarbina Valsts probācijas dienests, valsts vai pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, aģentūras, kā arī biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, ar kurām Valsts probācijas dienests ir noslēdzis līgumu par probācijas klientu nodarbināšanu.

Kritēriji, saskaņā ar kuriem Valsts probācijas dienests izvēlas konkrētu darba devēju, ir pašvaldībām nepieciešamie prioritārie darbi, probācijas klienta sodāmība, nodarbinātība, izglītība, prasmes, veselības stāvoklis un vecums. Valsts probācijas dienests, izvēloties darba devēju un uzraugot veicamo darbu, katrā gadījumā individuāli izvērtē noteiktos kritērijus, kā arī to, kā tiks nodrošināta piespiedu darba izpildes kontrole un kādu ieguldījumu probācijas klients var dot, veicot piespiedu darbu.

Informāciju sagatavoja:
Valsts probācijas dienests
Tel. +371 67021141
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu