Skip to main content

Kristovskis aicina Latviju aktīvi iesaistīties attīstības sadarbības politikas veidošanā

16. jūnijā Ārlietu ministrijā notika starptautiska konference par cilvēkdrošības (human security) jautājumiem, kura pulcējusi vairāk kā astoņdesmit dalībniekus. Atklājot konferenci, ārlietu ministrs Ģ. V. Kristovskis uzsvēra, ka cilvēkdrošība kļūst par arvien būtiskāku attīstības sadarbības politikas aspektu gan Baltijas valstu, gan globālajā ārpolitikā. Cilvēkdrošība, kas ir drošība visplašākajā tās izpratnē, ir priekšnosacījums tautas un cilvēces attīstībai, kas savukārt ir attīstības sadarbības mērķis.

2015. gadā Latvijas ES prezidentūra sakrīt ar Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanas noteikto termiņu, tāpēc jau šobrīd Latvijai ir būtiski aktīvi iesaistīties diskusijās par aktuālajiem globālās attīstības politikas izaicinājumiem. Tāpat ārlietu ministrs pauda pateicību Latvijas nevalstisko organizāciju dalībniekiem, kas konsekventi un sekmīgi darbojas starptautiskos attīstības sadarbības projektos, veicinot Latvijas vārda skanējumu pasaulē saistībā ar demokrātijas un labklājības izaugsmes tematiku. Ārlietu ministrs Ģ. V. Kristovskis un Ārlietu ministrija uzskata, ka Latvijai ir jāspēj rast valsts iespējām atbilstošs finansējums Latvijas līdzdarbībai attīstības sadarbības vajadzībām. Pašreizējais finansējuma trūkums nedara godu Latvijas valstij ES valstu kopējās politikas ietvaros.

Konferences dalībnieku vidū ir valsts, nevalstiskā un akadēmiskā sektora pārstāvji. Diskusijas vada ievērojami attīstības un cilvēkdrošības speciālisti no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, kā arī vairāki pētnieki no Latvijas Universitātes un Vidzemes augstskolas, kuri kopš 2010. gada īsteno Valsts pētījumu programmu par cilvēkdrošību. Konferenci rīko Baltijas valstu attīstības sadarbības NVO platformas, īstenojot Eiropas Komisijas finansētu trīs gadu projektu, kura mērķis ir sabiedrības izpratnes veicināšana par attīstības sadarbību.

Foto no konferences

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu