Skip to main content

Kristovskis: jāmācās no Latvijas–Krievijas miera līguma parakstīšanas laika konstruktīvisma

Pieminot 1920. gada 11. augustā parakstītā Latvijas-Krievijas miera līguma gadskārtu, Latvijas ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis uzsver šī līguma vēsturisko un saturisko nozīmību.

„Tas bija izšķirošs un fundamentāls panākums, tas bija abu pušu nepārprotams lēmums, kas deva neatkarības un drošības garantijas Latvijas valstij un tautai. Šī līguma nozīmība joprojām ir fundamentāla, šis līgums joprojām ir spēkā, un tā ir neatņemama sastāvdaļa Latvijas neatkarības atgūšanas procesā, kas aizsākās pirms 20 gadiem,”
uzsver Ģ. V. Kristovskis

Ārlietu ministrs norāda, ka ikvienam Latvijā dzīvojošam cilvēkam – gan LR pilsoņiem, gan arī citiem valstspiederīgajiem ir vērts vēlreiz un vēlreiz pārlasīt miera līgumā teikto, ka Krievijas impērijas mantiniece – Padomju Krievija „bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību, pastāvību un suverenitāti un labprātīgi uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām suverēnām tiesībām, kuras piederēja Krievijai uz Latvijas tautu un zemi".

Kristovskis vērš uzmanību un akcentē arī uz tā laika Latvijas un Krievijas attiecību konstruktīvismu, ko spilgti raksturo fakts, ka jau 1920. gada 4. oktobrī Maskavā notika abu valstu parlamentos ratificēto Latvijas– Krievijas miera līguma ratifikācijas dokumentu apmaiņa.

Latvijas ārlietu ministrs norāda uz nepieciešamību arī pašlaik mācīties no tā laika savstarpējo attiecību gara un izlēmības abu valstu starpā.

Kristovskis uzskata, ka daudzas pašreizējās problēmas un domstarpības valstu, cilvēku starpā nepastāvētu, ja tās tiktu veidotas uz savstarpējas cieņas, tajā skaitā divpusējo attiecību vēsturisko un juridisko faktu objektīvas, atklātas un atbildīgas izvērtēšanas pamata. Ministrs aicina paātrināt Latvijas–Krievijas vēsturnieku komisijas kopējā darba uzsākšanu un dot Latvijas vēsturniekiem pieeju Krievijas arhīviem, kā mūsu Valsts prezidenta Valda Zatlera vizītes laikā Maskavā solījis Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs.

Informāciju sagatavoja:
Dace Balode
PS preses sekretāre
Tālr.: 29289491

 

 

Dalies ar ziņu