Skip to main content

Kristovskis: Latvija pilnībā atbalsta Afganistānas valdības centienus uzņemties arvien lielāku atbildību par savu drošību

Š. g. 14. aprīlī Berlīnē, Vacijā, notiek NATO ārlietu ministru neformālā tikšanās. NATO dalībvalstu un operācijā Libijā (Operation Unified Protector) iesaistīto partnervalstu ministri pārrunaja jautājumus par starptautiskās sabiedrības iesaisti ANO rezolūciju nr. 1970 un 1973 izpildē civiliedzīvotāju aizsardzībai un turpmākajiem soļiem krīzes situācijas Lībijā risināšanai. Ministri apstiprināja kopīgu Lībijas paziņojumu (saite ar pilnu tekstu apakšā), kura cita starpā uzsvērts, ka saskaņā ar ANO mandātu NATO turpinās operāciju līdz tiks sasniegti sekojoši mērķi: tiks novērsti Lībijas režīma uzbrukumi un uzbrukuma draudi pret civiliedzīvotājiem un apdzīvotajām vietām; režīms parbaudāmā veidā atvilks visus militāros spēkus no visām Lībijas apdzivotajām vietām, kurās tie ir iegājuši ar spēku; režīms ļaus īstenot drošu un netraucētu humānās palīdzības pieeju visiem Lībijas iedzīvotājiem, kuriem tā ir nepieciešama.

Tāpat notika ministru sēde ISAF valstu formātā, kuras uzmanības centrā bija jautājumi par atbildības par drošību nodošanas uzsākšanu afgāņiem, kā arī ilgtermiņa NATO un Afganistānas sadarbību. Latvijas ārlietu ministrs uzsvēra lielo nozīmi, ko piešķiram Afganistānas valdības lēmumam pakāpeniski pārņemt atbildību par visu Afganistānas drošību līdz 2014. gadam. Ģ. V. Kristovskis apliecināja Latvijas ilgtermiņa saistības Afganistānā, tomēr pasvītroja, ka afgāņu drošības pasākumiem jābūt uzturamiem ilgermiņā, valdībai pastāvīgi jāvelta uzmanība labas pārvaldības un likuma varas nostriprināšanai. Ārlietu ministrs usvēra, ka Latvija pilda svarīgus pienākumus ISAF ne – militāro preču tranzīta maršutā. Tāpat Ģ. V. Kristovskis informēja klātesošos par Latvijas valdības lēmumu piešķirt līdzekļus NATO – Krievijas narkotiku apkarošanas projektam. Šonedēļ Ministru Kabinets atbalstīja Ārlietu ministrijas iniciatīvu piešķirt 30 000 USD NATO – Krievijas padomes projektam narkotiku apkarošanas apmācības jomā. Kopīgais projekts uzsākts 2006. gadā, un tā mērķis ir nodrošināt Afganistānas, Pakistānas un Centrālāzijas valstu speciālistu apmācību un stiprināt šo valstu tiesībsargājošo institūciju spējas narkotiku apkarošanas jomā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar ANO narkotiku un noziedzības apkarošanas (UNDOC) biroja atbalstu. Piešķirot līdzekļus šim projektam, Latvija atbalsta starptautiskās sabiedrības centienus situācijas stabilizēšanā Afganistānā, veicina NATO un Krievijas praktisko sadarbību Afganistānas kontekstā, kā arī ilgtermiņā sniedz nozīmīgu ieguldījumu narkotiku apkarošanas jomā.

NATO valstu un partnervalstu pazņojums par Lībiju.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu