Skip to main content

Kristovskis: Latvija šodien nav tikai teritoriāli noslēgta telpa, Latvija dzīvo intensīvā pasaules apritē

28. septembrī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalījās Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) ikgadējā valdes sēdē, kas notika Rīgā Mazajā Ģildē. Savā uzrunā viņš uzsvēra mūsdienu pasaules dinamisko procesu ietekmi uz Latviju, kuru ietvarā jāvērtē un jāplāno valsts nākotne.

„Tagad un arī turpmāk garantija tam, ka mūsdienu globālos izaicinājumus un riskus ir iespējams sekmīgi prognozēt un pārvaldīt, ir Latvijas dalība ES un NATO. Savukārt ASV ir un arī tālākas nākotnes skatījumā būs Latvijas stratēģiskais partneris. Vērtējot mūsu valsts attīstību, uzskatu, ka tā veidojama Baltijas jūras reģiona kopējās tuvināšanās kontekstā, jo tieši šajā reģionā atrodas pasaules konkurētspējīgākās un ekonomiski veiksmīgākās valstis.

Mums arī jāapzinās, ka 21.gadsimta Latviju vairs nevar uzlūkot kā teritoriāli noslēgtu telpu. Latvija pastāv intensīvā pasaules apritē, apziņas telpā, kuru uztur paši latvieši, lai kur viņi dzīvotu. Latvija pastāv tajā dzīvajā saiknē, ko uzturam ar savu valsti un tautu, tā pastāv latviskās identitātes veidošanā,” norādīja ārlietu ministrs.

Ģ. V. Kristovskis pateicās PBLA un trimdas organizācijām, to vadībai un biedriem, kas daudzu gadu garumā uzturēja Latvijas valstiskumu un aktīvi iesaistījās ceļa bruģēšanā uz Latvijas dalību ES un NATO. Viņš arī norādīja, ka šogad ticis aizsākts kvalitatīvi jauns posms Ārlietu ministrijas (ĀM) sadarbībā ar PBLA – janvārī starp abām pusēm tika parakstīts sadarbības memorands, kas ĀM un PBLA padara par priviliģētiem partneriem darbam ar latviešu diasporu visā pasaulē. Noslēgumam tuvojas stratēģiskā plāna sadarbībai ar tautiešiem ārzemēs izstrāde.

Tādējādi valdība ir parādījusi iniciatīvu un izpratni par nepieciešamību uzlabot sadarbību ar ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem ar mērķi nodrošināt viņu iesaistīšanu Latvijas attīstības pasākumos, kā arī veicināt viņu atgriešanos Latvijā. Šajā darbā kopā ar ĀM piedalās arī Kultūras ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija.

„Ir svarīgi, lai šī programma rastu ne tikai nepieciešamo morālo atbalstu, bet arī tiktu attiecīgi finansiāli nodrošināta, kas pilnībā parādītu valsts attieksmi un izpratni par kultūras, izglītības un ekonomiskās ievirzes sadarbības nozīmi nacionālu mērķu uzturēšanā,” uzsvēra Ģ. V. Kristovskis.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu