Skip to main content

Kristovskis par jaunākajiem notikumiem Lībijā

Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis uzsver, ka šis ir pēdējais brīdis Kadafi režīmam brīvprātīgi nolikt ieročus un pārtraukt pretošanos, novēršot tālāku asins izliešanu, un atdot varu tautai tās demokrātisko tiesību īstenošanai.

Lībijas tautai ir tiesības savu valsti veidot kā demokrātisku un starptautiski respektētu valsti. Pagaidu pārejas padomei ir jānodrošina, lai šiem militārajiem panākumiem sekotu demokrātisks un visus politiskos procesus ietverošs politiskās pārejas process, kas noslēgtos ar Lībijas pāreju uz demokrātiskas valsts sistēmu.

Eiropas Savienībai ir jābūt gatavai visplašākajā veidā atbalstīt Lībijas demokrātijas nostiprināšanos. Vienlaikus starptautiskajai sabiedrībai un it īpaši ANO ir jāsniedz viss nepieciešamais atbalsts Lībijas atjaunošanai. Latvija kā Eiropas Savienības valsts un ANO dalībvalsts savu iespēju robežās centīsies atbalstīt šo procesu.

Šobrīd Latvija ir atzinusi Lībijas Pārejas perioda nacionālo padomi kā leģitīmu sarunu partneri un galveno kontaktorganizāciju sarunām par nākamās valdības izveidi. Ārlietu ministrija turpinās uzmanīgi sekot notikumu tālākai attīstībai.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu