Skip to main content

Kristovskis parakstīs memorandu par franču valodas apmācību

16. septembrī pulksten 11 Ārlietu ministrijā tiks parakstīts Memorands par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs. Memorands tiek slēgts starp Latviju, Starptautisko Frankofonijas organizāciju, Franciju, Luksemburgu un Beļģiju uz trim gadiem. No Latvijas puses memorandu parakstīs ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis.

Memorands paredz, ka ik gadu ap 300 Latvijas ierēdņu apgūs gan franču valodas pamatzināšanas, gan tās lietojumu specializētās jomās nolūkā sekmēt valodu daudzveidību starptautiskajās attiecībās.

Franču valodas apmācība ierēdņu izglītībā ieņem aizvien būtiskāku lomu, lai Latvijas pārstāvji varētu pilnvērtīgāk darboties Eiropas, starptautiskajās un reģionālajās institūcijās. Memorands ir īpaši svarīgs Latvijai, jo tā sniegtās iespējas franču valodas apmācības jomā palīdzēs gatavoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā 2015. gada 1. pusē.

Iepriekšējais Memorands noslēgts 2008. gada 31. martā uz trim gadiem. Tas paplašināja „Latvijas Republikas valdības Sadarbības līgumā par programmu „Franču valoda un apmācība Eiropas Savienības jautājumos Latvijā 2005. – 2008.gadā” noteikto franču valodas apmācību Latvijas ierēdņiem.

Šo programmu pozitīvi ir novērtējuši valsts pārvalžu iestāžu darbinieki, tai skaitā Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja Solvita Gulbe, kurai ir bijusi iespēja izmantot piedāvātas programmas priekšrocības un ļoti augstā līmenī apgūt franču valodu. S. Gulbe uzsver: „Mūsu valsts pārvaldē strādā daudz talantīgu cilvēku. Franču valodas apmācības programma, kura tiek īstenota ar Starptautiskās Frankofonijas organizācijas atbalstu, sniedz jaunas priekšrocības šo talantu īstenošanā un mūsu valsts pārstāvībā starptautiskā līmenī”. Jāuzsver, ka tagad S. Gulbe ir izvirzīta par minētās programmas koordinatori Latvijā.

Latvija, kļūstot par Starptautiskās Frankofonijas organizācijas dalībvalsti ar novērotāja statusu 2008. gada 19. oktobrī Frankofonijas valstu un valdību vadītāju samitā Kvebekā, Kanādā, ir apņēmusies stiprināt franču valodas kā oficiālās un darba valodas lomu starptautiskajās un reģionālajās organizācijās.

Mediju ievērībai!
Plkst. 11:00 memoranda parakstīšana Ārlietu ministrijas 309. telpā. Foto/video/preses iespēja.
Medijiem dalību lūgums pieteikt Ārlietu ministrijas preses centrā pa tālruni 67016272 vai e-pastā [email protected].

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu