Skip to main content

Kristovskis piedalīsies Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministru sanāksmē Helsinkos

29. un 30. augustā Helsinkos notiks Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministru (Nordic – Baltic Eight jeb NB8) ikgadējā sanāksme.

Sanāksmes laikā plānots pārrunāt ES Austrumu Partnerības iniciatīvu, attiecības ar Baltkrieviju un Ukrainu, kā arī norises Rietumbalkānos. Paredzēta neformāla tikšanās ar Ukrainas ārlietu ministru Konstantīnu Griščenko (Konstantyn Gryshchenko), kuras laikā tiks pārrunāti Ukrainas un Eiropas Savienības attiecību jautājumi.

Tikšanās laikā tiks parakstīts saprašanās memorands par diplomātu un konsulāro darbinieku izvietošanu citas NB8 valsts pārstāvniecības telpās trešajā valstī. Minētā vienošanās pavērs plašākas iespējas arī Latvijas diplomātu izvietošanai ārvalstīs, kur Latvijai nav savu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību.

Ārlietu ministri pārrunās arī starptautiskas aktualitātes, tostarp, situācijas attīstību Lībijā, Sīrijā un Tuvo Austrumu miera procesu.

29. augustā Helsinku apmeklējuma ietvaros Ģ. V. Kristovskis Latvijas vēstniecībā tiksies ar Somijā dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Neformālās tikšanās laikā ministrs pārrunās ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem aktuālus jautājumus un pastāstīs par norisēm Latvijas politiskajā dzīvē. Pasākumā piedalīsies Somijas latvieši, kas ir starptautisku uzņēmumu darbinieki, Latvijas uzņēmumu Somijā pārstāvji un Somijas universitāšu studenti.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu