Skip to main content

Kristovskis piedalīsies sanāksmē par Kohēzijas politikas nākotni

11. septembrī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalīsies Kohēzijas politikas draugu grupas sanāksmē Briselē, kas tiek organizēta pēc Portugāles Eiropas lietu valsts sekretāra iniciatīvas. Šo grupu veido Bulgārija, Čehija, Grieķija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Ungārija.

Tikšanās laikā dalībvalstis diskutēs par jūnijā Eiropas Komisijas publicēto priekšlikumu par ES daudzgadu budžetu 2014. – 2020. gadam. Viedokļu apmaiņa notiks arī par 12. septembra Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes darba pusdienās iekļautajiem jautājumiem – ES daudzgadu budžeta laika ietvaru, struktūru un elastību.

Ministrs sanāksmē uzsvērs Kohēzijas politikas finansējuma nozīmību gan Latvijas ekonomikai, gan Eiropas Savienības kopējo mērķu sasniegšanai, kā arī paudīs Latvijas viedokli par sanāksmes darba kārtības jautājumiem.

Diskusijas par ES daudzgadu budžeta priekšlikumu politiskā līmenī turpināsies turpmākajās Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes sanāksmēs, ES dalībvalstu individuālajās konsultācijās, kā arī tehniskā līmenī – Prezidentūras draugu grupā.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu