Skip to main content

Kristovskis: sekmīgai ārējo ekonomisko interešu aizstāvībai nepieciešama mērķtiecīga starpinstitucionālā sadarbība

Trešdien, 31. augustā, ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalījās Latvijas Izglītības fonda rīkotajā konferencē „Ārvalstu investīcijas Latvijas tautsaimniecībā – realitāte un iespējas”, kur uzstājās ar ziņojumu par Ārlietu ministrijas (ĀM) lomu ārējās ekonomiskās darbības veicināšanā un investīciju piesaistē.

„Lai Latvijas ārējā ekonomiskā darbība būtu sekmīga un lai investīciju piesaiste noritētu veiksmīgāk, ir nepieciešama visu ieinteresēto pušu – gan ražotāju un pakalpojumu sniedzēju, gan dažādu nevalstisko organizāciju un valsts institūciju – koordinēta, sistēmiska un mērķtiecīga sadarbība. Veiksme ir atkarīga no visu pušu vienotas rīcības katrai savā jomā un atbildības sfērā. Ārlietu dienests šajā darbā var piedāvāt savu unikālo resursu – diplomātus, taču bez uzņēmēju mērķtiecīgas līdzdalības, bez savstarpējas informācijas apmaiņas ir neiespējami šo ĀM resursu lietot mērķtiecīgi,” uzsvēra ārlietu ministrs.

Kristovskis arī norādīja, ka, lai panāktu sistēmisku un koordinētu rīcību, viens no pamatelementiem ir politiskā griba. Nopietns šķērslis sadarbībai, pēc viņa domām, ir institucionālā greizsirdība, kas reizēm kavē vienoties. Tāpat Ģ. V. Kristovskis uzskata, ka ir svarīgi piedāvāt uzņēmējiem un investoriem kādu praktisku rīku informācijas apmaiņai.

„Uzskatu, ka Mārketinga ārējās informācijas sistēma (MAIS), ko rosinu ieviest un kuras risinājumu man palīdzējuši izstrādāt eksperti, varētu būt teicams instruments, lai novērstu nepilnības savstarpējā saziņā un sadarbībā. Nodoms par šādas vienotas, integrētas informācijas sistēmas nepieciešamību ir ietverts arī piecu pušu (ĀM, EM, LIAA, LTRK un LDDA) memorandā, ko parakstījām augusta sākumā,” norādīja ministrs. Kā minēts memorandā, šādā sistēmā būtu atrodama Latvijas uzņēmējiem noderīga, vispusīga, strukturēta un regulāri atjaunota informācija par ārējiem tirgiem, kā arī ārvalstu uzņēmējiem noderīga informācija par Latvijas biznesa vidi, investīciju projektiem, eksportspējīgām precēm un pakalpojumiem.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu