Skip to main content

Kristovskis sveic Latvijas pilsoni ar atgriešanos Latvijā

28. janvārī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis sveica Linardu Neimani, Latvijas pilsoni, un viņa sievu un meitiņu ar atgriešanos Latvijā no Kubas. Tikšanās laikā ministrs izteica gandarījumu par veiksmīgi izpildīto uzdevumu, sniedzot palīdzību saviem pilsoņiem atgriezties Latvijā. Vienlaikus ārlietu ministrs izteica prieku, ka ģimene vēlējusies atgriezties mātes Diānas Neimanes dzimtenē un novēlēja Neimaņu ģimenei veiksmīgi uzsākt dzīvi Latvijā. Tikšanās laikā klāt bija arī Diāna Neimane, Linarda Neimaņa māte.

Savukārt Neimaņu ģimene pateicās Ārlietu ministrijai par sniegto atbalstu un teica: “Esam laimīgi būt Latvijā”.

Informācija, ka Havanā dzīvo latviešu ģimene, kura vēlas atgriezties mājās, pirmo reizi izskanēja 2007. gada vasarā pēc Saeimas deputātu vizītes Kubā. Lai rastu iespēju Latvijas pilsoņiem, kuri bija dzimuši, uzauguši un izglītojušies Kubā, atgriezties Latvijā, notika cieša ārlietu un iekšlietu resoru sadarbība, iesaistot arī starptautiskos partnerus.

Ārlietu ministrija izsaka pateicību bijušajam ārlietu ministram Mārim Riekstiņam, Iekšlietu ministrijai un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kā arī Spānijas diplomātiem un amatpersonām. Ārlietu ministrija pateicas par sadarbību Kubas amatpersonām, kuras rezultātā Latvijas pilsonim Linardam Neimanim ir iespēja pirmo reizi ieraudzīt Latviju.

Ārlietu ministrija vēlas atzīmēt TV 3 žurnālistes Oditas Krenbergas personisko ieguldījumu šīs lietas risināšanā, vairākas reizes apmeklējot Kubu un tiekoties Havanā ar Neimaņu ģimeni, kā arī regulāri uzturot kontaktus ar ģimeni.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

Dalies ar ziņu