Skip to main content

Kristovskis tiekas ar ES attīstības komisāru

18. martā notika ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska tikšanās ar ES attīstības komisāru Andri Piebalgu.

Tikšanās laikā tika pārrunātas Latvijas attīstības sadarbības politikas aktualitātes, tajā skaitā, attīstības sadarbības finansējuma jautājums. Puses pārrunāja iespējas atjaunot finansējumu divpusējai attīstības sadarbībai, tādējādi dodot iespēju Latvijas ekspertiem un NVO iesaistīties projektu īstenošanā Latvijas prioritārajās partnervalstīs. Sarunas laikā komisārs arī pauda atbalstu Ārlietu ministrijas izstrādātajām attīstības politikas pamatnostādnēm līdz 2015. gadam, uzsverot nepieciešamību to apstiprināšanai valdībā, neatkarīgi no pašreiz ierobežotajiem divpusējās attīstības sadarbības līdzekļiem.

Ministrs uzsvēra, ka, neskatoties uz pašreiz galēji ierobežoto divpusējo attīstības sadarbības budžetu, Latvija tomēr sniedz būtisku ieguldījumu globālajā attīstības politikā caur daudzpusējiem kanāliem. 2011. gadā Latvija uzsāk iemaksu veikšanu Eiropas Attīstības fondā, šogad atvēlot šim mērķim gandrīz 1,5 miljonus latu.

Īpaši ņemot vērā, ka Latvija kā mazs donors nevar iesaistīties divpusējās palīdzības sniegšanā visos pasaules reģionos, ministrs pauda atbalstu komisāra Piebalga uzsāktajām darbam pie ES attīstības politikas efektivitātes un ietekmes palielināšanas, lai uzlabotu ES atbalstu jaunattīstības valstu centieniem paātrināt progresu starptautisko attīstības mērķu sasniegšanā.
Ministrs arī atzīmēja jauno ES dalībvalstu pārejas reformu pieredzes lomu un to specifisko pievienoto vērtību kopējā ES attīstības politikā.

Ministrs pateicās komisāram par atbalstu un gatavību iesaistīties 20. maijā Ārlietu ministrijā plānotajā starptautiskajā diskusiju forumā „Āfrikas platforma”. Diskusiju foruma mērķis ir aizsākt pasākumu kopumu, lai veicinātu Latvijas uzņēmēju iespējas iesaistīties Āfrikas tirgos, kā arī to iespējas apgūt Āfrikai paredzētos Eiropas Komisijas attīstības sadarbības finanšu instrumentus. Pasākuma nozīmi arī izceļ fakts, ka notikumi Āfrikā pašlaik ir īpaši aktuāli starptautiskās politikas dienaskārtībā.

Ministrs pārrunāja ar komisāru A.Piebalgu Baltkrievijas jautājumu gaidāmās ES Ārējo attiecību padomes kontekstā.
 

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu