Skip to main content

Kristovskis: tikai aktīvi un atbildīgi iesaistoties EPP darbā, VIENOTĪBA var kļūt par organisku, saredzamu un ietekmīgu Eiropas politisko spēku

7. – 8. novembrī Eiropas Parlamentā notika Eiropas Tautas Partiju (EPP) grupas Politiskā Asambleja, kurā piedalijās arī Pilsoniskās savienības priekšsēdētājs, bijušais ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis.

Kristovskis pastāstīja, ka darba kārtībā bija vairāk kā divdesmit darba kārtības jautājumu. Asambleju uzrunāja redzamākie EPP politiķi – EPP prezidents Wilfrīds Martens, Eiropas parlamenta (EP) priekšsēdētājs Jerži Buzeks, EP EPP grupas vadītājs Josefs Dauls, EPP Ģenerālsekretārs Antonio Lopez-Isturicz un virkne citu ievērojamu Eiropas politiķu.

Prezentāciju un debašu laikā notika saruna par politiskajiem uzsvariem gaidāmajā EPP kongresā Marseļā 7. – 8. decembrī. Politiskās asamblejas darba gaitā tika labota virkne EPP statūtu punktu, kā arī runāts par jaunas EPP programmas izstrādes uzsākšanu, kas būtu jāsagatavo apstiprināšanai 2012. gada oktobra kongresā Bukarestē.

Protams, centrālais diskusiju jautājums bija EPP, kā vadošā Eiropas politiskā spēka atbildība par globālās ekonomiskās krīzes pārvarēšanu, kas ir eksistenciāls izaicinājums. Runa ir par Eiropas nākotni, tās stabilitāti un konkurētspēju! Šādu izaicinājumu kontekstā notika atsevišķš seminārs par tēmu – Eiro nākotnes nodrošināšana ar padziļinātas ekonomiskās integrācijas palīdzību.

Patīkami, ka sarunu gaitā iezīmējās viedoklis, ka Eiropas nākotnei ir vienlīdz atkarīga kā no lielo valstu, tā arī mazo valstu atbildības un solidāras līdzdalības. Pie tam, nu jau kā pēdējā laikā ierasts, atkal pozitīvi tika vērtēta Latvijas valsts, tās premjerministra Valda Dombrovska spēja samazināt budžeta deficītu un sākt ekonomisko izaugsmi globālās krīzes apstākļos.

Ģirts Valdis Kristovskis, pirmo reizi piedaloties EPP Politiskās asamblejas darbā, guva pārliecību, ka Vienotībai nākotnē ir daudz aktīvāk jāiesaistās EPP politiskajā darbā, jāgatavo savs redzējums un ieteikumi Eiropas savienības nākotnes politikai, Latvijas interešu kontekstā. Tikai aktīvi un atbildīgi iesaistoties šajā darbā Vienotība var kļūt par EPP organisku, saredzamu un ietekmīgu Eiropas politisko spēku.

Dalies ar ziņu