Skip to main content

Krīzes vadības padomē vienojas sagatavot alternatīvas aizsargjoslu paplašināšanai

Ceturtdien, 17. novembrī, Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notika Krīzes vadības padomes (KVP) sēde, kurā tika uzklausīti vairāki informatīvie ziņojumi.

Ekonomikas ministrija KVP dalībniekus informēja par iecerētajiem grozījumiem Aizsargjoslu likumā. Tie paredz paplašināt gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslu, lai izvairītos no elektrolīniju pārrāvumiem, kas rodas lūstot kokiem nelabvēlīgu dabas apstākļu, piemēram, ilgstošas snigšanas, ietekmē. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas un Meža īpašnieku biedrības iebildumus, KVP atlika Ekonomikas ministrijas sagatavotā likumprojekta izskatīšanu un Ekonomikas ministrijai uzdeva izvērtēt alternatīvas aizsargjoslu paplašināšanai, kā arī veikt detalizētus aprēķinus. Paredzēts, ka Ekonomikas ministrija tos prezentēs nākamās padomes sēdes laikā.

KVP iepazinās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sagatavoto informatīvo ziņojumu par problēmām, kas saistītas ar Eiropas vienotā ārkārtējo notikumu numura 112 zvanu apstrādes sistēmas darbības nodrošināšanu. VUGD informēja, ka pašreiz dienesta rīcībā esošā tehnika ir novecojusi, tādēļ, lai nodrošinātu kvalitatīvu un Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pakalpojumu, ir nepieciešams veidot vienotu 112 zvanu apstrādes platformu visiem zvanu apstrādē iesaistītajiem dienestiem izmantojot vienotu vai vismaz pilnībā savietojamu sistēmu kopumu, kas ļautu būtiski samazināt reaģēšanas laiku un palielināt informācijas apmaiņas drošību.

Tāpat padomes dalībnieki pieņēma zināšanai Ekonomikas ministrijas izstrādātos priekšlikumus mazo HES uzraudzības un regulācijas pilnveidei. Secināts, ka HES uzraudzībā ir iesaistītas vairākas institūcijas, taču to darbs nav savstarpēji koordinēts, turklāt institūciju ierobežoto līdzekļu dēļ HES pārbaudes nav pietiekamas. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām uzdots sagatavot priekšlikumus par mazo HES darbības kontroli un koordināciju.

Vēl KVP iepazinās ar informatīvajiem ziņojumiem par priekšlikumiem, lai nodrošinātu nacionālās drošības un krīzes vadības sistēmas izveidi, kompetences noteikšanu un funkcionalitāti, par civilās aizsardzības mācībām, par Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem iespējamiem nozares apdraudējumiem un par priekšlikumiem par sakaru nodrošināšanas iespējām elektrības padeves pārrāvumu gadījumos.

Informāciju sagatavoja:
Gatis Tauriņš
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultants
Tālr.nr. 67082828/28303078
[email protected]

Dalies ar ziņu