Skip to main content

Kultūras ministre uzsver atmiņu nozīmi nacionālas valsts veidošanā

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte, uzrunājot konferences „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” dalībniekus Gulbenes Kultūras centrā, uzsvēra, cik svarīgas ir atmiņas nacionālas valsts pašizpratnē un pašapziņā. Viņa uzskata, ka Vidzemes skolu pieredze, pētot un pierakstot represēto stāstus, būtu pārņemama arī citās Latvijas skolās.

Ēlerte atgādināja, ka nāciju veido valoda, kultūra un kopējās atmiņas vai vēsture. „Šī ir ļoti svarīga diena tāpēc, ka atkal atsevišķu cilvēku stāsti būs saklausīti, pierakstīti un tie kļūs par daļu no mūsu nācijas kopējā stāsta,” uzrunā teica kultūras ministre. Viņa uzsvēra, ka latviešu nāciju un Latvijas nacionālo valsti visbūtiskākajā veidā veido mūsu kopējā sociālā atmiņa. „Jo stiprākas būs mūsu atmiņas – individuālās, dzimtas līmenī – atmiņas, kas pārtop par tautas kopējām atmiņām , jo stiprāka būs mūsu Latvijas nacionālā valsts. Atmiņas par to, cik svarīgi ir izcīnīt valsti, atmiņas par to, cik traģiski ir to zaudēt, veido mūs par to, kas mēs esam,” skaidroja S. Ēlerte.

Viņa izteica pateicību konferences idejas autoram Jānim Vanagam un rosināja, ka Kultūras ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju būtu jādomā, kā šo pozitīvo pieredzi izplatīt visā Latvijā, jo „šāda kustība, šāds jauniešu darbs ir milzīgs ieguldījums, stiprinot Latvijas valsti”.

Starpnovadu konference Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos notiek jau trešo gadu. 2009. gadā tā norisinājās Balvos, bet pērn Cesvainē. Konferencē auditorija tiek iepazīstināta ar labākajiem skolēnu izstrādātajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem par savu pagastu un pilsētu iedzīvotāju deportācijām un likteņgaitām Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Konferences darbā līdzās skolēniem un represētajiem iesaistās arī zinātnieki. Šogad īpaša vieta konferencē veltīta arī Litenes notikumu septiņdesmitajai gadskārtai. Konferencē iesaistīti skolēni no Alūksnes, Apes, Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Madonas, Gulbenes, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadiem.

 

Dalies ar ziņu