Skip to main content

Labklājības ministre piedalīsies ES nodarbinātības un sociālās politikas ministru sanāksmē

Labklājības ministre Ilze Viņķele ceturtdien, 21. jūnijā, Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padomes sanāksmē, kurā diskutēs par stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanu attiecībā uz nodarbinātības veicināšanas un nabadzības mazināšanas mērķiem.

Ministru diskusijā labklājības ministre Ilze Viņķele izteiks pateicību Eiropas Komisijai un ekspertu komitejām par ieguldīto darbu ar stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanu saistīto dokumentu sagatavošanā, jo īpaši dalībvalstīm adresēto rekomendāciju izstrādē. Šogad rekomendācijās, t.sk., arī Latvijai paredzētajās, liela uzmanība pievērsta nodarbinātības veicināšanai un nabadzības mazināšanai. Tas atbilst dalībvalstīs notiekošiem vai plānotiem pasākumiem krīzes sociālo seku mazināšanai. Tomēr turpmāk nepieciešams pievērst lielāku uzmanību rekomendāciju kvalitātei un līdzīgu rekomendāciju ietekmei dažādās ES dalībvalstīs.

Papildus Ministru padomē plānots panākt vienošanos par ES Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmas izveidi un darbību laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam. To atbalsta arī Latvija. Programmas mērķis būs sekmēt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu īstenošanu, sniedzot finansiālu atbalstu, lai veicinātu augstu nodarbinātības līmeni, nodrošinātu sociālo aizsardzību, novērstu sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī uzlabotu darba apstākļus.

Minētās programmas pamatā ir trīs instrumenti – programma PROGRESS, kas jau pašlaik atbalsta nodarbinātības un sociālās politikas attīstību, EURES tīkls, kas atbalsta dalībvalstu nodarbinātības dienestu īstenotos pasākumus informācijas apmaiņas un sadarbības attīstīšanai un Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instruments, kas atvieglo piekļuvi finansējumam uzņēmumiem un uzņēmējiem.

Vienlaikus Ministru padomi iepazīstinās ar vairāku ES tiesību aktu projektu virzību, par kuriem vēl nepieciešamas turpmākas diskusijas ekspertu līmenī. Starp šiem projektiem ir arī 2012. gada 21. martā Eiropas Komisijas publicētie tiesību aktu projekti par darbinieku norīkošanu pakalpojumu sniegšanas jomā – regulas projekts par sociālo tiesību un ekonomisko brīvību līdzsvaru un direktīvas projekts par esošās Direktīvas 96/71/EK prasību ieviešanu.

Darbinieku norīkošanas pakalpojumu sniegšanas jomā Latvija iestājas par pakalpojumu sniegšanas brīvību un vienlīdzīgu attieksmi pret pakalpojumu sniedzējiem no citām dalībvalstīm, kā arī atbalsta pašlaik spēkā esošo Direktīvu 96/71/EK. Taču, kā uzsver labklājības ministre Ilze Viņķele, esošās direktīvas prasību īstenošanā ir būtiska cieša sadarbība starp dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, jo īpaši starp darba inspekcijām, lai novērstu direktīvā noteiktā regulējuma ļaunprātīgu izmantošanu. Tādējādi Latvija atbalsta direktīvas projekta tālāku virzību.

Savukārt par regulas projektu par sociālo tiesību un ekonomisko brīvību līdzsvaru Saeimas Eiropas lietu komisija, tāpat kā vairāku citu ES dalībvalstu parlamenti, ir sniegusi negatīvu atzinumu. Līdz ar to Latvija neatbalsta regulas projekta tālāku virzību tā esošajā redakcijā.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu