Skip to main content

Lai arī lēnākos tempos, ekonomikas izaugsme turpinās

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes ātro novērtējumu IKP apjoms šogad 2.ceturksnī bija par 2,5% lielāks nekā pirms gada. Salīdzinājumā ar šī gada 1.ceturksni IKP palielinājās par 1% (pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem).

Gada griezumā izaugsmes tempi 2.ceturksnī bija nedaudz lēnāki nekā iepriekšējos ceturkšņos.

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir palēninājusies izaugsme atsevišķās uz iekšējo tirgu orientētās nozarēs. Šogad 2.cetursknī mazumtirdzniecības apjomi pieauga par 4%, bet pārējās pakalpojumu nozarēs apjomi nemainījās.

Savukārt pozitīvi ir vērtējamas tendences būvniecībā. Būvniecības apjomi šī gada 2.ceturksnī bija par 16% lielāki nekā pirms gada. Savukārt apstrādes rūpniecībā ražošanas apjomi saglabājās iepriekšējā gada līmenī.

Turpmākās izaugsmes perspektīvas mazāk optimistiskas padara notikumi Ukrainā, kur joprojām valda liela nenoteiktība par situācijas stabilizēšanos.

Ekonomikas ministrija jau ir sākusi pārskatīt savas izaugsmes prognozes, saistībā ar notikumiem Ukrainā. Līdz šim prognozētā izaugsme 2014.gadam bija 3,5%. Ja situācija neuzlabosies, 2014.gadam tās var tikt samazinātas, ņemot vērā pieprasījuma kritumu Krievijā (Krievijas izaugsmes un valūtas kursa samazināšanās) un reģiona uzticības zaudēšanu investoru acīs. Latvijas izaugsmi, kaut arī nelielā apjomā, negatīvi ietekmēs arī Krievijas noteiktās sankcijas uz dažu pārtikas produktu eksportu.Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja:
Gunta Piņķe
EM Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļas eksperte

Dalies ar ziņu