Skip to main content

Laiks reformām!

18.04.2012. Vienotības Jaunatnes pārstāvji tikās ar 11. Saeimas deputāti Lolitu Čigāni. Diskusijas galvenais temats bija lēmējvaras un izpildvaras nošķiršana pašvaldībās. L. Čigāne jauniešus informēja, ka likumā „Par interešu konfliktu valsts amatpersonu darbā” amatpersonām noteikti dažādi ierobežojumi, piemēram, Saeimas deputāts amatu var savienot ar pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu, bet pašvaldību deputāts bez deputāta amata var ieņemt arī divus citus amatus pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrības – tas rada situāciju, ka pašlaik pašvaldību deputāti ir darbinieki un vadītāji domju izpildvarā, pašvaldību iestāžu, kapitālsabiedrību vadītāji un darbinieki.

Ko tas nozīmē?

Deputāti pieņem lēmumus, kuru izpildi tiem jākontrolē – vienlaicīgi paši ir atbildīgi par lēmumu izpildi;
Deputāti paši lemj par savu atalgojumu, ko saņem kā izpildvaras darbinieki;
Deputāti ieceļ izpilddirektoru, bet, strādājot izpildvarā, ir tam pakļauti;
Deputāti būdami institūciju vadītāji, pārrauga paši savu iestāžu darbību un budžetu, kā arī lemj par savu iecelšanu amatā.

 

Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, rodas tādas situācijas kā:

Pašvaldības vadītāja vietnieks ir arī skolas direktors – kā direktors ir pakļauts domes izpilddirektoram, bet kā pašvaldības vadītāja vietnieks ir izpilddirektora priekšnieks;
Nemitīga cīņa par finansēm, negodprātīga budžeta plānošana;
Tiek aizstāvētas savu iestāžu un uzņēmumu intereses nevis pašvaldības intereses kopumā;
Nodaļas vadītājam jāizsaka aizrādījums savam nodaļas darbiniekam, bet šis darbinieks ir domes deputāts;
Deputāti balso, kā vēlas domes priekšsēdētājs, lai tikai nezaudētu savus amatus izpildvarā;
Ar deputātiem vadībā, pašvaldības uzņēmumi un iestādes aktīvi tiek iesaistītas priekšvēlēšanu kampaņu aktivitātēs.

L. Čigānes sagatavotie priekšlikumi paredz, ka pašvaldībās, kurās ir mazāk par 5 000 iedzīvotāju (tādas ir 37) paliek spēkā esošais regulējums, pašvaldībās, kurās ir 5 000 līdz 30 000 (tādas ir 39) iedzīvotāju – deputāti nevar strādāt izpildvaras institūcijās kā vadītāji un darbinieki, bet pašvaldībās, kurās ir vairāk nekā 30 000 iedzīvotāju (7 lielās pilsētas) deputāti nestrādā izpildvarā, kapitālsabiedrībās, nevada iestādes, nav publisku atvasinātu tiesību subjektu (ostu pārvalžu) valdēs.

L. Čigāne arī ierosina samazināt deputātu skaitu pašvaldībās, precizēt izpildvaras pilnvaras un veikt deputāta darba profesionalizāciju.

Situācijā, ja lēmējvara tiks nošķirta no izpildvaras, VJO jaunieši iesaka izvērtēt pašvaldību deputātu mēnešalgas paaugstināšanu, jo zems atalgojums neļaus noturēt izglītotus un profesionālus darbiniekus, kam nākotnē var būt būtiska ietekme uz pašvaldības attīstību un iedzīvotāju dzīves apstākļiem.

Informāciju sagatavoja
VJO koordinatore
Liene Sandalāne

Dalies ar ziņu