Skip to main content

Latvieši, kļūstiet par uzņēmējiem!

Ekonomikas atveseļošanas pamatā – eksports un jaunas biznesa idejas

Latvijas ekonomikas atveseļošanās pamatā ir divas lietas – eksports un jaunu, radošu, oriģinālu biznesa ideju īstenošana. Bez eksporta nebūs Latvijas izaugsmes, bez jauniem uzņēmumiem, jaunām biznesa idejām – nebūs ilgtermiņa izaugsmes eksportā.

Analizējot ekonomiskās krīzes cēloņus, vairākums ekspertu ir bijuši vienoti atziņā, ka ilgtermiņa stabilitāte nav iespējama, pateicoties vienīgi uz ārējā kapitāla pieplūdi balstītam iekšējā pieprasījuma pieaugumam. Daudzi uzņēmēji savas starptautiskās konkurētspējas stiprināšanas un eksporta preču attīstības vietā izvēlējās beznodokļu peļņu nesošas investīcijas nekustamajā īpašumā. Diemžēl šis burbulis ir plīsis tik iznīcinoši un esam piezemējušies tik smagi, ka iekšējā pieprasījuma atdzīvošanās gaidāma vienīgi līdz ar taustāmiem panākumiem eksportā.

Balstoties uz šīm atziņām un ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem un citām nevalstiskām organizācijām tapa un valdībā pērnajā novembrī tika akceptēts Ekonomikas atveseļošanas plāns līdz 2015. gadam. Tas paredz valsts atbalsta koncentrēšanu uz perspektīviem uzņēmumiem, kas darbojas apstrādes rūpniecības un pakalpojumu nozarēs ar nozīmīgu vietu eksportā jau tagad un arī pārredzamā nākotnē. Valsts atbalsta instrumenti – ES struktūrfondu finansējums, nodokļu stimuli un atbalsts izglītībā un zinātnē. Jau šogad un nākamgad redzēsim šā plāna pirmos augļus – šā gada 9. februārī valdība nolēma piešķirt uz eksportu orientētas ražošanas attīstībai programmā “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 80 miljonus latu no ES struktūrfondiem.

Būtiski atzīmēt, ka eksporta atbalstam pērn 1. jūnijā iedarbināta uzņēmēju ilgi gaidītā eksportkredītu garantiju programma, uzlabots Latvijas biznesa ārējo pārstāvniecību darbs un īstenota ievērojama ES struktūrfondu līdzekļu pārdale ārējās konkurētspējas palielināšanai – uzņēmējdarbības atbalstam pērn Ekonomikas ministrija ir piešķīrusi 154 miljonus latu.

Aizvadītā gada laikā valdība sekmīgi sākusi risināt ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu saistītos jautājumus. Šo pasākumu galvenais mērķis – maksimāli atvieglot gan uzņēmējdarbības sākšanu, gan praktizēšanu ikdienā, lai mudinātu pēc iespējas lielāku Latvijas iedzīvotāju daļu kļūt par uzņēmējiem un dibināt savus uzņēmumus.

Pagājušā gada laikā tika sākts un šogad tiek turpināts darbs pie mikrouzņēmumu atbalsta programmas. Tās ietvaros jau no šā gada 1. janvāra spēkā ir kārtība par patentmaksu piemērošanu fizisku personu saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, dodot iespēju ikvienam aktīvam un uzņēmīgam cilvēkam, piemēram, ar amatnieka prasmēm, strādāt bez lieku birokrātisko formalitāšu kārtošanas ar valsts iestādēm. Ir izstrādāta un tuvākajā laikā Saeimā tiks skatīta mikrouzņēmumu darbību veicinošu likumu pakete, kas ļaus strādāt bez sarežģītas grāmatvedības kārtošanas un ieviesīs vienkāršu vienota nodokļa maksāšanas kārtību. Minimālā pamatkapitāla lielums jaundibināmam mikrouzņēmumam būs, sākot no 1 lata, un izmaksas par mikrouzņēmuma dibināšanu jau ir būtiski samazinātas.

Autors: Artis Kampars, ekonomikas ministrs

Dalies ar ziņu