Skip to main content

Latvija ierindojas vadošo jauno ES dalībvalstu vidū ES fondu ieviešanas progresa ziņā

Piektdien, 14. septembrī, notika Eiropas Savienības (ES) fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sanāksme un 2014. – 2020. gada plānošanas perioda pagaidu uzraudzības komitejas pirmā sanāksme.

2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda uzraudzības komitejas sanāksmē Finanšu ministrija iepazīstināja ar aktuālo informāciju par ES fondu apguvi un informēja par 2012. gada revīziju starprezultātiem. Vairākas ministrijas un Valsts kanceleja sniedza aktuālo informāciju par atsevišķu ES fondu aktivitāšu ieviešanas progresu, bet sociālie partneri informēja par to īstenoto ES fondu projektu rezultātiem.

„Kā būtisks sasniegums no Eiropas Komisijas puses tika atzīts, ka Latvija ir uzlabojusi savu ES fondu ieviešanas progresu. Pēc maksājumu atjaunošanas Latvija ir ierindojusies vadošo jauno ES dalībvalstu vidū ES fondu ieviešanas progresa ziņā” norādīja Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks ES fondu jautājumos Armands Eberhards.

2014. – 2020. gada plānošanas perioda pagaidu uzraudzības komitejas pirmajā sanāksmē tika saskaņots pagaidu uzraudzības komitejas reglaments un diskutēts par ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmu metodoloģiju un citiem ar nākamā perioda ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanu saistītiem jautājumiem.

Uzraudzības komiteja ir lielākais forums Latvijā, kurā iespējami plašā dalībnieku lokā tiek skatīti aktuāli jautājumi un pieņemti lēmumi saistībā ar ES fondu uzraudzību, stratēģiju un apguvi. Tajā piedalās ES fondu vadošās iestādes Finanšu ministrijas, atbildīgo ministriju, sadarbības iestāžu (aģentūru) un Eiropas Komisijas pārstāvji, kā arī sociālie, nevalstiskā sektora un reģionālie partneri.

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieka A. Eberharda videokomentārs

Informācijas sagatavotāja:
Sanda Rieksta
Komunikācijas nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67095656
[email protected]

Dalies ar ziņu