Skip to main content

Latvija palielinās kapitālu Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankā un Eiropas Padomes Attīstības bankā

Otrdien, 9. augustā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika skatīti Finanšu ministrijas (FM) sagatavoti informatīvie ziņojumi par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas (SRAB) un Eiropas Padomes Attīstības bankas (EPAB) kapitāla palielināšanu, MK lēma likumprojektā par valsts budžetu 2012. gadam iekļautu normas, kura paredz atļauju finanšu ministram palielināt Latvijas saistības pret abām bankām.

Jautājums par SRAB kapitāla palielināšanu kļuva aktuāls, jo SRAB (līdzīgi kā pārējās attīstības bankas) saskārās ar rekordlielu pieprasījumu pēc finansējuma krīzes periodā, tādējādi samazinājās bankas aktivitāšu veikšanai pieejamais finansējums. Arī Latvija 2008. gada nogalē vērsās pie SRAB ar lūgumu sniegt finanšu aizdevumu 400 miljonu eiro apmērā. Līgums par pēdējo aizdevuma daļu tika parakstīts šā gada 17. jūnijā.

Saistības ir paredzētas 44,6 miljonu ASV dolāru apmērā jeb LVL 21,7 miljonu latu apmērā.

Saistības ietver gan parakstītā kapitāla apmaksātās daļas, kas nozīmē faktiskas iemaksas, gan arī parakstītā kapitāla pieprasāmās daļas, uz kurām parakstoties, nav jāveic tiešas iemaksas, bet jāparedz ilgtermiņa saistībās – gadskārtējā valsts budžetā.

Pieprasāmās daļas 41,9 miljonu ASV dolāru jeb 20,4 miljonu latu apmērā plānots iekļaut 2012. gada budžetā kā saistības. Savukārt faktiskās iemaksas 2,6 miljonu ASV dolāru jeb 1,3 miljonu latu apmērā paredzēts apmaksāt četru gadu laikā vienādās daļās (sākot ar 2013.gadu), katru gadu paredzot maksājumu 326 tūkstošu latu apmērā.

Tāpat MK sēdē tika skatīts FM informatīvais ziņojums par EPAB kapitāla palielināšanu, ņemot vērā, ka Pilnvarnieku valde šā gada 4. februārī ir apstiprinājusi Bankas sesto kapitāla palielināšanu par 2,2 miljardiem eiro (1,9 miljardiem eiro pieprasāmo daļu un 246 miljoniem eiro apmaksāto daļu).

Ja visas EPAB dalībvalstis piekritīs kapitāla pieaugumam, EPAB parakstītais kapitāls pieaugs no 3,3 miljardiem eiro līdz 5,5 miljrdardiem (67% pieaugums). Dalībvalstīm netiks prasītas tiešas iemaksas, apmaksāto daļu palielināšanu sedzot no EPAB rezervēm 246 miljonu eiro apmērā.

Līdz ar to MK lēma FM likumprojektā par valsts budžetu 2012.gadam iekļaut normu, kura paredz atļaut finanšu ministram palielināt Latvijas saistības pret EPAB Latvijas parakstītā kapitāla pieprasāmo daļu palielināšanai bankā par 4,5 miljoniem eiro latu ekvivalentā jeb ~3,2 miljoniem latu.

Tāpat arī MK pilnvaroja ārlietu ministru pēc likumprojekta par valsts budžetu 2012.gadam stāšanās spēkā nosūtīt vēstuli EPAB bankas prezidentam, informējot par Latvijas līdzdalību kapitāla palielināšanā un apstiprinot, ka visi nosacījumi, lai parakstīšanās uz jaunajām akcijām būtu spēkā, ir izpildīti.

Kapitāla palielināšanas rezultātā, pieaugot Latvijas parakstītajam kapitālam, valstij attiecīgi pieaugs arī iespējas aizņemties šajā bankā lielākus finanšu resursu apjomus. Valstij atgriežoties pie stabilas ekonomiskās attīstības, pieaugs nepieciešamība pēc papildu finanšu resursiem gan valsts, gan privātajā sektorā realizēto projektu finansēšanai.

Informatīvo ziņojumu un protokollēmumu par SRAB kapitāla palielināšanu skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Beļkeviča
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu