Skip to main content

Latvija starptautiskajā finanšu tirgū sekmīgi izceno obligācijas eiro valūtā

Otrdien, 14. janvārī, Latvija pēc sešu gadu pārtraukuma un neilgi pēc eiro ieviešanas sekmīgi izcenoja septiņu gadu obligācijas viena miljarda eiro apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 2,625% gadā (ienesīgums 2,815%). Pieprasījums pēc Latvijas obligācijām četras reizes pārsniedza piedāvājumu.

Finanšu ministrs Andris Vilks ir gandarīts par noorganizēto pirmo obligāciju emisiju eiro valūtā eirozonas valsts statusā un lielo starptautiskā finanšu tirgus dalībnieku interesi.

„Ekonomiskā izaugsme, pievienošanās eirozonai un līdz šim saņemtie Latvijas reitingu uzlabojumi ir ļāvuši Latvijai starptautiskajos tirgos aizņemties finanšu resursus ar izdevīgiem nosacījumiem. Aizņemšanās darījums ļauj pārfinansēt starptautisko aizņēmumu ar zemākām procentu likmēm. Sekmīgā obligāciju izcenošana nepārprotami turpina apliecināt ārvalstu investoru augsto novērtējumu par paveikto Latvijas valsts ekonomikā un uzticību valstij kopumā,” komentē A. Vilks.

Jāatgādina, ka Latvijai šā gada martā ir jāatmaksā Eiropas Komisijas aizdevums viena miljarda eiro apmērā, kura procentu likme ir 3,125%.

Emisija īstenota saskaņā ar valsts aizņemšanās stratēģiju un ņemot vērā šā brīža labvēlīgo situāciju starptautiskajos finanšu tirgos.

Investoru interese par iespēju iegādāties Latvijas vērtspapīrus bija ļoti liela, sasniedzot plašu investoru līdzdalību gan primāri no Eiropas, gan arī no ASV un citiem reģioniem. Atšķirībā no iepriekšējiem aizņēmumiem starptautiskajos finanšu tirgos šis darījums tika orientēts pārsvarā uz Eiropas investoriem, vienlaikus nodrošinot iespēju aizņemties arī no ASV investoriem.

Iepriekšējā Latvijas obligāciju emisija starptautiskajos finanšu tirgos notika 2012. gada decembrī, kad tika emitētas obligācijas 1,25 miljardu ASV dolāru apmērā ar ienesīgumu 2,889%.

Pēdējā Latvijas valsts obligāciju emisija eiro valūtā notika 2008. gada februārī ar kuponu 5,5% (ienesīgumu 5,53%).

Atruna:
Šis paziņojums nav piedāvājams jebkuru vērtspapīru pārdošanai vai pirkšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Japānā vai jebkurā citā jurisdikcijā, kurā to darīt būtu nelikumīgi. Latvijas Republikas valdība nav reģistrējusi un nav paredzējusi reģistrēt, jebkādu daļu no vērtspapīriem kādā no minētām jurisdikcijām un tai nav nodoma veikt publisku vērtspapīru piedāvājumu jebkurā no šīm jurisdikcijām. Jo īpaši jāatzīmē, ka vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā spēkā esošo 1933.gada Vērtspapīru aktu (Vērtspapīru akts), un tie netiek piedāvāti vai pārdoti Amerikas Savienotajās Valstīs un un personām ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm (atbilstoši Vērtspapīru akta Notikumiem S) izņemot paredzētos atbrīvojumus vai attiecīgā darījuma personai nav jāpakļaujas Vērtspapīra aktā noteiktajām reģistrācijas prasībām un ir saskaņā ar jebkuriem attiecīgās valsts vērtspapīru likumiem. Amerikas Savienotajās Valstīs, piedāvājums tiek veikts tikai kvalificētiem iestāžu pircējiem, atsaucoties uz Vērtspapīru akta Noteikumiem 144A vai citu attiecīgo izņēmumu vai arī attiecīgajā darījuma persona nav pakļauta Vērtspapīru aktā noteiktajām reģistrācijas prasībām. Ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm piedāvājums tiek izteikts Amerikas Savienoto Valstu nerezidentiem atbilstoši Vērtspapīru akta Notikumiem S. Potenciālajiem pircējiem tiek paziņots, ka vērtspapīru pārdevēji vai emitenti var paļauties uz atbrīvojumu no reģistrācijas prasībām saskaņā ar Vērtspapīru akta atbilstošajiem Noteikumiem 144A vai citu atbilstošu atbrīvojumu no reģistrācijas.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums sabiedrībai Apvienotajā karalistē. Tādējādi šis paziņojums paredzēts tikai (i) personām ārpus Apvienotās karalistes, (ii) personām ar profesionālu pieredzi ar investīcijām saistītos jautājumos atbilstoši 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgus akta (Finanšu veicināšana) 2005. gada rīkojuma (Rīkojums) 19. panta 5. punktam, (iii) uzņēmumiem ar augstu neto vērtību, kuri atbilst Rīkojuma 49. panta 2. punktam, un (iv) citām personām, kurām to var likumīgi paziņot (visas šādas personas kopā sauktas par "atbilstošām personām"). Jebkādas investīciju darbības, uz kurām attiecas šis paziņojums, būs pieejamas un attieksies tikai uz atbilstošām personām. Ikviena persona, kura nav atbilstoša, nedrīkst rīkoties saskaņā ar šo dokumentu vai kādu tā daļu vai paļauties uz to.

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, LIELBRITĀNIJĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI

Dalies ar ziņu