Skip to main content

Latvija un EK turpina konstruktīvu dialogu par ES fondu investīcijām

Ceturtdien, 23. maijā, finanšu ministrs Andris Vilks Briselē tikās ar Eiropas Savienības (ES) Eiropas Reģionālās politikas komisāru Johannesu Hānu (Johannes Hahn). Tikšanās laikā ministrs skaidroja un aizstāvēja Nacionālajā attīstības plānā definēto Latvijas pozīciju 2014. – 2020. gada perioda ES fondu investīciju plānošanā. Sarunā galvenokārt tika diskutēts par plānoto ES fondu investīciju apjomu transporta infrastruktūrā, nodarbinātības veicināšanā un inovāciju attīstībā.

Pēc tikšanās finanšu ministrs pauda gandarījumu par konstruktīvo un kopējo izpratni veicinošo sarunu. Latvijas pusei izdevās skaidri un pamatoti paust savu redzējumu par tālākās izaugsmes nodrošināšanu, Nacionālajā attīstības plānā iezīmētajiem risinājumiem, kā arī problemātiskajiem jautājumiem, kas izkristalizējušies līdzšinējo sarunu ar EK gaitā.

Komisārs atzinīgi novērtēja sasniegto progresu un norādīja, ka diskusija ir jāturpina, jo īpaši par investīciju apjomu publiskajā infrastruktūrā, tajā skaitā ceļos. Tikšanās laikā komisārs pauda izpratni par Latvijas piedāvāto redzējumu, tomēr uzsvēra nepieciešamību fokusēt investīciju prioritātes, lai stimulētu ekonomisko attīstību un veicinātu jaunu darbavietu radīšanu un palielinātu ieguldījumus inovācijās.

Ministrs un komisārs secināja, ka nepieciešams iespējami ātri panākt kvalitatīvu vienošanos par turpmākiem prioritārajiem investīciju virzieniem un aktivitātēm, lai uzņēmēji un nodokļu maksātāji kopumā gūtu stabilu nākotnes redzējumu. Vēl ir virkne jautājumu, par kuriem jāturpina diskusija, tajā skaitā par integrēto transporta plānu.

Abās pusēs ir vienprātība par Latvijas izaicinājumiem 2014. – 2020. gadā, bet vienošanās par efektīvākajiem risinājumiem tiks meklēta konstruktīva dialoga ceļā. Latvijai ir būtiski panākt EK atbalstu attīstības plānā un nozaru stratēģijās plānotajām investīcijām, lai nodrošinātu nepieciešamo izaugsmi ilgtermiņā.

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Valtmanis
Komunikācijas nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67083880

 

Dalies ar ziņu