Skip to main content

Latvijai un Armēnijai ir liels potenciāls sadarbības padziļināšanai

Šodien, 9. martā, ekonomikas ministrs Artis Kampars tikās ar Armēnijas Republikas ekonomikas ministru Tigranu Davtjanu, kā arī atklāja Latvijas-Armēnijas biznesa forumu un piedalījās oficiālajos pasākumos, kas notika Armēnijas Republikas Prezidenta Serža Sargsjana vizītes Latvijā ietvaros.

„Neraugoties uz pietiekami lielo ģeogrāfisko attālumu, jau tagad ekonomiskās un tirdzniecības attiecības starp Latviju un Armēniju attīstās. Tai pat laikā pastāv liels potenciāls un iespējas sadarbības turpmākai padziļināšanai un esmu pārliecināts, ka Armēnijas prezidenta S.Sargasjana vizīte Latvijā sekmēs abu valstu tirdznieciski – ekonomisko attiecību paplašināšanu,” tiekoties ar Armēnijas Republikas ekonomikas ministru T.Davtjanu uzsvēra A.Kampars.

Kopš 2005. gada starp abām valstīm ir stabils tirdzniecības apgrozījuma pieaugums, kas apliecina uzņēmēju savstarpējo interesi. A.Kampars atzina, ka starp abām valstīm pastāv liels potenciāls sadarbības padziļināšanai pārtikas rūpniecības, vieglās rūpniecības, būvniecības un kokapstrādes rūpniecības, tūrisma, izglītības, tranzīta un loģistikas, ķīmiskās rūpniecības, t.sk. farmācijas, mašīnbūves un metālapstrādes, informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju u.c. jomās.

Tikšanās laikā puses pārrunāja arī Eiropas Savienības un Armēnijas divpusējās ekonomiskās sadarbības jautājumus un A. Kampars norādīja, ka Austrumu partnerības iniciatīvai ir būtiska loma turpmāko ES – Armēnijas, kā arī Latvijas kā ES dalībvalsts, attiecību stiprināšanā, kas ir viena no ES politikas prioritātēm šogad. A. Kampars aicināja arī Armēniju aktīvi iesaistīties Austrumu partnerības iniciatīvas īstenošanā. A. Kampars norādīja, ka plānotā ES – Armēnijas Asociācijas līguma noslēgšana un brīvās tirdzniecības zonas izveidošana nākotnē vēl aktīvāk sekmēs tirdznieciski ekonomiskās attiecības gan starp ES un Armēniju, gan arī starp Latviju un Armēniju.

Savukārt, pēcpusdienā ekonomikas ministrs A.Kampars atklāja Latvijas un Armēnijas uzņēmēju biznesa forumu, uzsverot, ka tas ir patiesi svarīgs notikums Latvijas- Armēnijas divpusējo ekonomisko attiecību stiprināšanai. Sadarboties ar Armēniju no Latvijas uzņēmēju puses ir liela interese. Jau tagad Latvijā darbojas vairāk nekā 60 uzņēmumi ar Armēnijas kapitālu.

Tāpat ekonomikas ministrs atzina, ka divpusējo ekonomisko attiecību stiprināšanai nozīmīga ir bijusi Latvijas Republikas Valsts prezidenta V.Zatlera vizīte Armēnijas Republikā 2009. gadā, kuras ietvaros notika arī uzņēmēju savstarpējās tikšanās un tika dibināti jauni sadarbības kontakti.

Nozīmīgs aspekts divpusējās sadarbības attīstībai ir izveidotais stabilais līgumtiesiskais pamats un noslēgtie sadarbības līgumi.

Biznesa foruma ietvaros uzņēmējiem tika rīkotas arī individuālās tikšanās.
Biznesa forumā piedalījās ap 20 Armēnijas uzņēmēji, kas pārstāvēja mašīnbūves, metālapstrādes, enerģētikas, loģistikas, būvniecības, finanšu, lauksaimniecības un citas nozares, kā arī ap 70 Latvijas uzņēmēji, kas pārstāvēja lauksaimniecības, ķīmijas, būvniecības un būvmateriālu ražošanas, enerģētikas, pārtikas ražošanas, kokapstrādes, metālapstrādes, tūrisma u.c. nozares.

Papildinformācija par sadarbību ar Armēniju:
2010. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums ar Armēniju sasniedza 4,8 milj. EUR, ierindojot Armēniju 79. vietā Latvijas tirdzniecības partneru starpā.

Latvija uz Armēniju eksportēja preces par 3,5 milj. EUR (kas ir par 82,3% vairāk nekā 2009. gadā), bet no Armēnijas importēja preces par 1,3 milj. EUR (kas ir par 26,2% vairāk nekā 2009. gadā).

Galvenās Latvijas eksporta preces 2010. gadā uz Armēniju bija dzīvnieki un lopkopības produkcija, pārtikas rūpniecības produkti, ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru produkcija, mašīnas, mehānismi, elektriskās iekārtas, dažādas rūpniecības preces.

Galvenās importa preces 2010. gadā no Armēnijas bija pārtikas rūpniecības produkti, metāli un to izstrādājumi, mašīnas, mehānismi, elektriskās iekārtas, koksnes papīrmasa, papīrs kartons.

Latvijas pakalpojumu eksports uz Armēniju sastādīja 1,4 milj. EUR (kas ir par 147,7% vairāk nekā 2009. gadā), bet no Armēnijas pakalpojumu imports sastādīja 0,3 milj. EUR (kas ir par 5,2% mazāk nekā 2009. gadā).

Pēc Latvijas Bankas statistikas datiem Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Armēnijā 2010. gadā bija 9,3 milj. EUR, kas Armēniju ierindoja 14. vietā pēc Latvijas uzkrātām tiešajām investīcijām ārvalstīs.

Pēc investīcijām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā Armēnija ierindojas 61. vietā, kopējam investīciju apjomam sasniedzot 551 tūkst. LVL. Saskaņā ar „Lursoft” datiem Latvijā darbojas 68 uzņēmumi ar Armēnijas kapitālu.

Galvenās nozares, kurās reģistrētas ienākošās investīcijas, ir reklāma, nekustāmie īpašumi, pārtikas produktu, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecība.


Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67013193

 

Dalies ar ziņu