Skip to main content

Latvijas jauniešu organizācijas vēlas, lai Latvijas attiecības ar Ķīnu tiktu sašaurinātas

Visu četru koalīcijas partiju jauniešu organizācijas, kā arī nepolitiskā Latvijas Jaunatnes Padome aicināja Latvijas ārpolitikas veidotājus pārvērtēt Latvijas līdzšinējo sadarbību ar Ķīnu, norādot uz nepieciešamību aizsargāt Rietumu vērtības.

Petīcija, kas kopumā ir sešas lapas gara sevī iekļauj skaidrojošo nodaļu, kas sākas ar Latvijas vēstures skaidrošanu – neatkarību, okupāciju, brīvības gadiem, un valsts atgriešanos Eiropas saimē. Šis ceļš, kā arī Latvijas atrašanās Rietumvalstu kopienā, jauniešu izpratnē ir radījis nepieciešamību veidot uz vērtībām balstītu ārpolitiku, kas stātos pretī nedemokrātiskiem, komunistiskiem režīmiem un kas atbalstītu mazākas demokrātijas, kas ikdienā cīnās par savu pastāvēšanu un brīvību.

Petīcija turpinās ar faktu apzināšanas sadaļu, kurā tiek minēts, ka Ķīna ir totalitārā diktatūra, kur visa vara pieder Komunistiskajai partijai un tas līderim. Šajā sadaļa tiek pieminēts gan Ķīnas īstenotais uiguru genocīds Ķīnas Rietumos, Honkongas autonomijas un Honkongas iedzīvotāju brīvības graušana, nelikumīgā salu būvēšana starptautiskajos ūdeņos, Ķīnas apmaksātā propaganda ES valstīs, kā arī virkne tiesību, kas tiek liegta Ķīnas iedzīvotājiem pašā Ķīnā. Īpaši tiek apzināta Taivānas situācija – neskatoties uz Ķīnas mēģinājumiem Taivānu izolēt, Taivāna ir attīstījusies par vienu no visdemokrātiskākajām un bagātākām valstīm pasaulē.

Petīcijas otrajā daļā jaunieši aicina spert 20 ambiciozus soļus, kas sevī iekļauj gan izstāšanos no 16+1 sadarbības formāta (par ko jau paziņoja Ārlietu ministrija), gan uiguru genocīda atzīšanu, gan Ķīnas amatpersonu iekļaušanu Latvijas Magņitska sarakstā, gan liegumu Konfūcija institūtiem darboties Latvijas izglītības iestāžu paspārnē. Jaunieši arī aicina veidot daudz ciešāku ekonomisko, diplomātisko, militāro un cita veida sadarbību ar Āzijas demokrātijām īpaši Japānu, Dienvidkoreju un Taivānu. Tiek aicināts arī stiprināt Latvijas drošību caur lielāku koordināciju ar ASV 2019.g TAIPEI akta kontekstā.

Pašu petīciju izstrādāja Vienotības Jaunatnes organizācija. Petīcijas parakstītāju vidū ir Par! Jauniešiem, Jaunieši Latvijai, Jaunieši attīstībai, Konservatīvā Jaunatne, ka arī Latvijas Jaunatnes Padome, kas sevī iekļauj 42 jauniešu organizācijas. Plašāk ar petīciju var iepazīties šeit – Rietumu vērtību aizsardzība veidojot attiecības ar ĶTR.

Informāciju sagatavoja:
Vienotības Jaunatnes organizācija
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu