Skip to main content

Latvijas pārstāve 2013. gada kalendāram “Sievietes iedvesmo Eiropu” būs Aiva Vīksna

Biedrības „Līdere” vadītāja un uzņēmēja Aiva Vīksna izvirzīta kā Latvijas pārstāve Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2013.gada kalendāram "Sievietes iedvesmo Eiropu".

Par to vienojušies Labklājības ministrijas (LM) Dzimumu līdztiesības Komitejas locekļi. A. Vīksna no visām ieteiktajām kandidatūrām ieguvusi visaugstāko vērtējuma punktu skaitu.

A. Vīksna pēc izglītības ir ķīmiķe, savas darba gaitas sākusi kā ķīmijas skolotāja, bet uzņēmējdarbību – ar alumīnija otrreizējās pārstrādes uzņēmuma Baltmetāls vadību, ir bijusi Baltijā vienīgā sieviete īpašniece uzņēmumam ar 8 miljonu LVL apgrozījumu gadā, kas eksportēja metālu uz automašīnu fabrikām Vācijā un Zviedrijā.

A. Vīksna kā mentoringa un „biznesa eņģeļu” kustības krustmāte Latvijā ar savu iedvesmojošo paraugu veicinājusi daudzu sieviešu pievēršanos uzņēmējdarbībai, laužot stereotipus par uzņēmējdarbības vadību kā vīriešu „lauciņu”. Kopš 2006. gada ir Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidente, izdevniecības “Lietišķās informācijas dienests” izpilddirektore. Tāpat A. Vīksna ir filantrope, kas neskaitāmu iniciatīvu ietvaros ir atbalstījusi bērnu invalīdu situācijas uzlabošanu.

Atgādinām, ka EIGE dalībvalstīs aicināja līdz 1.jūnijam pieteikt sieviešu kandidatūras jaunajam 2013. gada kalendāram "Sievietes iedvesmo Eiropu". Priekšlikumus varēja iesniegt par izcilākajām Latvijas sievietēm, kurām ir nopelni sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanā, sasniedzot augstas profesionālās virsotnes, kuras ir izaicinājušas tradicionālos stereotipus par sievietēm un iedvesmojušas citas sievietes uzdrošināties. Kalendārs izcels sieviešu sasniegumus un izrādīs cieņu Eiropas visizcilākajām sievietēm.

2013. gada kalendārā EIGE publicēs detalizētu rakstu par katru no sievietēm. Tajā iekļaus datus par dzimumu atšķirībām jomās, kurās izraudzītās sievietes darbojas. Kalendārā būs atrodami gada nozīmīgākie notikumi Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības jomā.

Kalendāru „Sievietes iedvesmo Eiropu” 2013. gadā izdos trešo reizi. Ne pērn, ne šogad kalendārā nav iekļauta neviena Latvijas pārstāve.

LM atgādina, ka EIGE ir aģentūra, kas atbalsta ES dalībvalstu centienus veicināt dzimumu līdztiesību un palielināt sabiedrības informētību par šiem jautājumiem, popularizēt labo praksi.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu