Skip to main content

Latvijas un ASV valdība noslēgs līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu

Otrdien, 8. aprīlī, Ministru kabinetā (MK) tika atbalstīta līguma noslēgšana starp Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu (ASV) valdību par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu.

Sākotnēji FATCA noteikumi paredzēja Ārvalstu finanšu iestādēm (ĀFI) prasību noslēgt tiešus līgumus ar ASV Iekšējo ieņēmumu dienestu (ASV IID), saskaņā ar kuriem ĀFI būtu jāievēro padziļinātās izpētes, informācijas sniegšanas un nodokļu ieturēšanas pienākumi ASV IID attiecībā uz tajās atvērtajiem ASV personu kontiem.

Savukārt, noslēdzot iepriekšminēto starpvaldību līgumu un izmantojot sadarbību starp abu valstu nodokļu administrācijām, FATCA tiek ieviesta ĀFI, kas reģistrētas valstīs, kas piekrīt šai pieejai (FATCA partnervalstis), nebūs jāslēdz tieši līgumi ar ASV IID, tomēr katrai ĀFI jāreģistrējas ASV IID, ja vien tā no šī pienākuma nav atbrīvota saskaņā ar līgumu vai ASV IID vadlīnijām.

Līgums paredz, ka ĀFI (attiecīgi Latvijas finanšu iestādēm) būtu jāsniedz nepieciešamā informācija savas valsts nodokļu administrācijai – Valsts ieņēmumu dienestam (VID) – tā vietā, lai to sniegtu tieši ASV IID. VID saskaņā ar informācijas apmaiņas noteikumiem, ko paredz spēkā esošā Latvijas – ASV nodokļu konvencija, sniegs saņemto informāciju ASV IID automātiski.

Tāpat saskaņā ar FATCA netiktu piemērots ASV ieturējuma nodoklis maksājumiem, kas veikti Latvijas finanšu iestādēm. ĀFI padziļinātās izpētes un informācijas sniegšanas noteikumu ievērošanu nodrošinās atbilstošā FATCA partnervalsts.

Latvijas finanšu iestādes būtu atbrīvojamas no FATCA pienākuma piemērot ieturējuma nodokli maksājumiem, kas veikti uz citām ĀFI, kas reģistrētas valstīs, kas nav ieviesušas FATCA vai kas veikti nepakļāvīgajam konta turētājam. Latvijas finanšu iestādes būtu atbrīvotas no FATCA pienākuma slēgt „nepakļāvīgo konta turētāju” kontus.

Jāatzīmē, ka minētā līguma ietvaros arī ASV puse apņemas sniegt Latvijas pusei līdzīgu informāciju par Latvijas personu kontiem ASV finanšu iestādēs.

Līgums ir izstrādāts, pamatojoties uz ASV puses parauglīgumu (“Model Intergovernmental Agreement to Improve Tax Compliance and to Implement FATCA”).

Līgums paredz, ka līgumpuses ierobežotā apjomā apmainās ar informāciju sākot par 2014. gadu (informācija uz 30. jūniju un 31. decembri) un informācijas apmaiņa notiek deviņu mēnešu laikā pēc tā kalendārā gada beigām uz kuru informācija attiecas. Attiecīgi pirmais termiņš būtu 2015. gada 31. septembris.

Līdz ar to ar minētā līguma noslēgšanu tiek ievērojami samazināts administratīvais slogs Latvijas finanšu iestādēm un nodokļu administrācijai, kā arī nodrošināta iespēja saņemt līdzīga veida informāciju par Latvijas personu kontiem ASV finanšu iestādēs. Starpvalstu līgums ievērojami atvieglos FATCA piemērošanu un uzlabos starptautisko sadarbību nodokļu jomā.

Likumprojekts pieejams MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 6709540
[email protected]

 

Dalies ar ziņu