Skip to main content

Latvijas un Ķīnas valdību vadītāji apņemas stiprināt ekonomiskās attiecības

Ceturtdien, 26. aprīlī, Varšavā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un Ķīnas Tautas Republikas premjerministrs Veņs Dzjabao (Wen Jiabao) savstarpēji apliecināja apņēmību stiprināt abu valstu ekonomisko sadarbību, atzīstot, ka tajā ir daudz iespēju izaugsmei.

Tikšanās laikā V.Dombrovskis uzsvēra, ka Latvija ir ieinteresēta pēc iespējas ciešākā Eiropas Savienības un Ķīnas ekonomiskajā dialogā, kas atstās nozīmīgu ietekmi arī uz Ķīnas un Latvijas uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugumu.
„Ķīna ir nozīmīgs un perspektīvs Latvijas ekonomiskais partneris, tāpēc ir svarīgi attīstīt dažādus sadarbības veidus, īpaši tranzīta jomā, kā arī distribūcijas centru izveidē,” pauda V. Dombrovskis.

Savukārt Ķīnas Tautas Republikas premjerministrs pauda, ka Ķīna ir gatava investēt Latvijā un aicināja sniegt atbalstu investīcijām labvēlīgas vides nodrošināšanā. Papildus Veņs Dzjabao apliecināja Ķīnas ieinteresētību attīstīt sadarbību transporta un loģistikas nozarē, kā arī lauksaimniecības jomā. Sarunā kultūra, izglītība un tūrisms tika atzīmētas kā ļoti perspektīvas sadarbības jomas. Lai attīstītu sadarbību, Ķīnas puse iesaka Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm sadarboties.
V. Dombrovskis Ķīnas valdības vadītājam uzsvēra, ka Latvija šobrīd mērķtiecīgi strādā pie valsts ekonomiskās izaugsmes un jau tuvākajos gados Baltijas valstis un Skandināvija kļūs par dinamiskāko attīstības reģionu Eiropā. Lai sasniegtu Latvijas ekonomiskos mērķus, nepieciešams apgūt jaunus eksporta noieta tirgus un piesaistīt ārvalstu investīcijas, veidojot Latvijā jaunas darba vietas un augstas pievienotās vērtības produktus. „Attiecībās ar Ķīnu jau šobrīd vērojams būtisks eksporta un importa pieaugums, taču papildus tam Latvija saskata sadarbības potenciālu loģistikas, telekomunikāciju un elektronikas nozarēs,” pauda V. Dombrovskis. Valdību vadītāji apsprieda Ķīnas investīciju piesaisti Latvijai, īpašu uzmanību veltot ražošanas un loģistikas sektoriem, tai skaitā attīstot kravu plūsmas sauszemes maršrutos, kas savieno Eiropu un Ķīnu.

Tikšanās laikā nozīmīga uzmanība tika veltīta Starptautiskajam Ķīnas Uzņēmējdarbības forumam (Global China Business Meeting) – V. Dombrovkis aicināja Ķīnas valdības amatpersonas un uzņēmējus aktīvi iesaistīties foruma sagatavošanā un veiksmīgā norisē. Veņs Dzjabao apliecināja, ka Ķīnas valdība būs pārstāvēta Starptautiskajā Ķīnas Uzņēmējdarbības forumā. Plānots, ka forumā piedalīsies Latvijas, Ķīnas un citu valstu augsta līmeņa amatpersonas, lielāko uzņēmumu vadītāji un eksperti ekonomikā. Līdz ar to tas varētu kļūt par platformu jaunajiem biznesa sadarbības projektiem, pauda premjers.
Ķīnas premjers uzaicināja V. Dombrovski uz Pasaules ekonomikas forumu (vasaras Davosas forumu), kas notiks Ķīnā septembrī.

Ministru prezidents šodien Varšavā piedalīsies 16 Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu, un Ķīnas valdību vadītāju sanāksmē. Tās būtiskākā tēma – Eiropas un Ķīnas ekonomiskās sadarbības veicināšana.

Vizītes ietvaros premjers piedalās arī biznesa foruma atklāšanā, kas notiek Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu un Ķīnas valdību vadītāju sanāksmes ietvaros. Forumā eksperti un uzņēmēji analizēs Ķīnas investīcijas globālā un reģionālā mērogā, valstu sadarbības potenciālu, apspriedīs moderno tehnoloģiju nozīmi ekonomikas attīstībā un citus biznesa sadarbības veicināšanas aspektus.

Premjers Latvijā atgriežas ceturtdien, 26. aprīlī.

Foto no tikšanās

Par Starptautisko Ķīnas Uzņēmējdarbības forumu:
Forums notiek jau kopš 2005.gada reizi gadā un tajā piedalās ap 400 dalībnieku. Līdz šim notikuši 7 forumi, pēdējais – 2011.gada novembrī Valensijā (Spānija). Pasākumu organizē Horasis – neatkarīga starptautiska organizācija, kas identificē globāli būtiskos aspektus uzņēmējdarbībā un izstrādā risinājumus ilgtermiņa attīstībai. Latvija uzņēmusies līdzorganizatora lomu. Šis ikgadējs augstākā līmeņa Ķīnas un Eiropas uzņēmēju forums paredzēts Rīgā šā gada 25. un 26. novembrī. Vairāk par forumu skatīt šeit.

Latvijas un Ķīnas tirdzniecības rādītāji:
Pēc Ekonomikas ministrijas datiem, eksporta apjoms uz Ķīnu 2011.gadā bija 47,9 milj. eiro, kas ir par 104,7% vairāk kā 2010.gadā. Savukārt importa apjoms no Ķīnas pieauga par 37,7%, veidojot 330,0 milj. eiro. Kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Ķīnu – 377, 9 milj. eiro – ir par 43,7% lielāks kā 2010.gadā, tādejādi Ķīna ieņem 14.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. Šobrīd galvenās eksporta preces ir metāli un to izstrādājumi, minerālie produkti, mašīnas un mehānismi, savukārt galvenie pakalpojumi – pārvadājumi. Galvenās importa preces no Ķīnas ir mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas, kā arī metāli un to izstrādājumi. Papildu informācija par divpusējo sadarbību skatīt šeit.

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922, +371 67082922
[email protected]

Dalies ar ziņu