Skip to main content

Latvijas un Krievijas ekonomiskās sadarbības prioritātes: starpvalstu līgumu ratifikācija un reģionālās sadarbības paplašināšana

Šodien, 7. aprīlī, Ekonomikas ministrijā notika Latvijas un Krievijas starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniski tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jomās līdzpriekšsēdētāju LR ekonomikas ministra Arta Kampara un KF transporta ministra Igora Levitina tikšanās.

„2010. gads bija nozīmīgs Latvijas un Krievijas attiecību attīstībā, jo līdzās regulārajiem divpusējās sadarbības pasākumiem notika Latvijas Valsts prezidenta oficiālā vizīte Krievijā. Abu valstu prezidentu tikšanās iezīmēja jaunu posmu abu valstu attiecībās un ir uzskatāma par pozitīvu zīmi turpmākai Latvijas un Krievijas sadarbībai”, uzsvēra ekonomikas ministrs A. Kampars.

Tikšanās laikā Rīgā amatpersonas vienojās sekmēt pērnā gada nogalē, Valsts prezidenta vizītes laikā Maskavā parakstīto starpvalstu līgumu ratifikāciju un ieviešanu dzīvē, īpaši tas attiecas uz vienošanos par izvairīšanos no nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem, pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu, sadarbību cīņā pret noziedzību un par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā.

Līdzpriekšsēdētāji īpaši uzsvēra nepieciešamību koordinēt rīcību, lai mazinātu rindas pie Latvijas – Krievijas robežkontroles punktiem un ierosināja starpvaldību komisijas ietvaros izveidot darba grupu šo jautājumu risināšanai.

A. Kampars un I. Levitins atzinīgi novērtēja Reģionālās un Ekonomiskās sadarbības darba grupu darbu š. g. martā notikušo sanāksmju laikā, kā arī ierosināja tuvākajos mēnešos organizēt Transporta un Humanitārās sadarbības darba grupu sanāksmes, lai pārrunātu aktuālos jautājumus sadarbības veicināšanai šajās jomās.

Līdzpriekšsēdētāji uzsvēra nepieciešamību turpināt uzlabot abu valstu investīciju vidi un sekmēt aktīvāku reģionālo sadarbību. Par nozīmīgu starpvalstu sadarbības aspektu ministri atzina transporta infrastruktūras attīstību starp Latviju un Krieviju, modernizējot dzelzceļa un autotransporta ceļus.

Latvijas un Krievijas starpvaldību komisijas vadītāju tikšanās laikā pārrunāta arī Krievijas iecere par atomelektrostacijas būvniecību Kaļiņingradā. A. Kampars uzsvēra, ka šī projekta īstenošanā jāievēro visaugstākie drošības standarti un norādīja, ka citu valstu AES ieceres attīstības jautājumi ir jāvērtē arī no Baltijas valstu un kopējās ES enerģētikas politikas viedokļa, kā arī akcentēja nepieciešamību ciešāk sadarboties ar ES un starptautiskajām organizācijām AES drošības jautājumos.

Amatpersonas tikšanās laikā pārrunāja starpvaldību komisijas darba kārtībā iekļaujamos jautājumus, kas saistīti ar gatavošanos piektajai Latvijas – Krievijas starpvaldību komisijas sēdei, kas paredzēta š. g. 9. – 10. jūnijā Liepājā. Vienlaikus ar to Liepājā notiks abu valstu uzņēmēju biznesa forums un Lietišķās sadarbības padomes sanāksme.

Kā zināms, pēc ekonomikas ministra Arta Kampara ielūguma š. g. 6. un 7. aprīlī vizītē Rīgā ieradās Krievijas Federācijas transporta ministrs Igors Levitins. Vizītes ietvaros I. Levitins tikās ar LR satiksmes ministru U. Auguli, kā arī tiksies ar Latvijas Republikas Valsts prezidentu V. Zatleru.

 
Informāciju sagatavoja:
Elita Rubesa – Voravko
Sabiedrisko attiecību nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67013193

Dalies ar ziņu